Fire nye projekter

10-01-2019
Med fire bevillinger på samlet 2,5 millioner kroner fra Danidas Civilsamfundspulje kan vi videreføre og udbygge samarbejdet med vores partner-alliancer i hhv. Rwanda, Burundi, Tanzania og på Zanzibar.

NCD

Ikke-smitsomme sygdomme (NCD) er et stort og kraftigt stigende problem i Østafrika. Tre ud af fire NCD dødsfald sker i lav- og mellemindkomst lande, selvom mange af disse forebygges. Vi arbejder med at styrke patientforeninger og NCD-alliancer i Østafrika, så patienter og pårørende får et stærkere talerør og kan kræve bedre forebyggelse og behandling af kræft, diabetes, lunge- og hjerte-kar-sygdomme. Forebyggelse på NCD området betaler sig, og vi tror på, at et stærkt civilsamfund er instrumental i forhold til at få politikere og øvrige magthavere til at indse at dette.

Rwanda og Burundi

Projekterne med vores partnere i Rwanda (Rwanda NCD Alliance) og Burundi (Burundi NCD Alliance) har fået støtte på henholdsvis 1.000.000 DKK og 500.000 DKK med start fra november 2018 og afslutning ved henholdsvis foråret 2020 og udgangen af 2019. Samarbejdet med de to alliancer er forholdsvis nyt, og de to projekter har derfor fokus på at udbygge og kapacitetsopbygge lokalafdelinger rundt om i landene. Derudover vil en stor del af projekterne omhandle indsamling af NCD data, hvor vi har indgået et samarbejde med Aarhus Universitet med henblik på at udvikle gode, standardiserede og valide formater og procedurer for dataindsamling.

Zanzibar og Tanzania

Projekterne med vores partnere i Tanzania (Tanzania NCD Alliance) og på Zanzibar (Zanzibar NCD Alliance) har begge fået 500.000 kroner med start fra november 2018 og et år frem. De to projekter, som også har planlagt en række fællesaktiviteter, har fokus på at integrere fokus på NCD i de nationale udviklingsagendaer inden for reproduktiv sundhed ved at involvere unge piger og kvinder i lokalsamfund til at udbedre kendskabet til NCD i reproduktiv sundhed. Netop krydsfeltet mellem reproduktiv sundhed og NCD har ikke fået meget opmærksomhed, men rummer afgjort et potentiale for at accelerere indsatsen til fordel for begge sundhedsområder. Det store fokus på reproduktiv sundhed for piger og kvinder er en oplagt indgangsvinkel for at udbrede kendskabet til NCD, som stadig er ukendt for mange. For eksempel er forhøjet blodtryk (en NCD) skyld i 75% af dødsfaldene blandt fødende kvinder, mens livmoderhalskræft (også en NCD) er relateret til den seksuelt overførte HPV virus. De to nye projekter kommer til at køre sideløbende med hinanden, så der bliver mulighed for sparring og synergi mellem Z-NCDA og TNCDA.

Vi ser frem til at videreføre samarbejdet med vores partnere i Østafrika gennem de fire nye projekter.