Midler til nyt samarbejde med NCD Alliance of Kenya

04-06-2019
Danidas Civilsamfundspulje har netop bevilget et projekt på 1,7 mio. kr. til det første officielle samarbejde med NCD Alliance of Kenya.

NCDs i Kenya

Non-communicable diseases (NCDs), inklusiv kræft, diabetes og lungesygdomme er et massivt problem på verdensplan. I 2016 stod disse sygdomme for 72% af alle dødsfald, hvoraf næsten halvdelen var personer på under 60 år. NCDs udgør en markant udfordring i Østafrika og er spået til at blive den ledende dødsårsag senest i 2030, og allerede i dag i Kenya er NCDs årsag til 33 % af alle dødsfald. I forhold til Danmark, hvor risikoen for at dø af en NCD er 13,3% er det samme tal for Kenya på 18,1% udtryk for at der er en skævvridning af risikoen for NCDs. Den primære barriere og udfordring består i manglende ressourcer hvilket også betyder at sundhedssystemerne i Østafrika ikke er gearet til den udfordring som de står overfor i fremtiden.

 

Samarbejdet imellem den danske NCD Alliance og NCD Alliance of Kenya

NCD Alliance of Kenya (NCDAK) var en af de bærende kræfter da East Africa NCD Alliance (EANCDA) blev stiftet i 2014, og forholdet imellem den danske NCD Alliance og NCD Alliance of Kenya har altid været godt. Igennem EANCDA har der været løbende kommunikation, men dette projekt udgør det første formelle samarbejde. Projektet vil derfor styrke dette samarbejde samt styrke samarbejdet imellem NCDAK og EANCDA og dets medlemslande. NCDAK har stor erfaring med lobbyarbejde og har opnået substantielle resultater siden stiftelsen i 2011.

 

Projektet

Projektets fokus er at sikre at patienter med NCDs har en forenet stemme overalt i Kenya, og at disse bliver hørt, når der skal formuleres de stærkt nødvendige politiske ændringer. Derudover er fokus også på at få indsamlet mere uddybende data på NCDs til anvendelse i arbejdet for at få allokeret flere ressourcer til området. Mere specifikt vil projektet samle patientgrupper i seks dele af Kenya og forbedre deres evner til at kunne tale på deres egne vegne samt advokere for deres rettigheder og politiske ændringer.