Norge lancerer udviklingsstrategi med specifikt fokus på ikke-smitsomme sygdomme (NCDs)

07-01-2020
Norge har som det første land nogensinde lanceret en udviklingsstrategi med specifikt fokus på ikke-smitsomme sygdomme (NCDs).

Foto: Government.no

Strategien blev lanceret i Oslo og tager udgangspunkt i SDG 3.4: Reduceringen af for tidlige dødsfald på grund af ikke-smitsomme sygdomme med en tredjedel før 2030. De tre primære fokusområder er: styrkelse af den primære sundhedspleje, forebyggelse af ledende risikofaktorer og bedre sundhedsinformationssystemer.

Ved lanceringen af strategien lagde den norske sundhedsminister vægt på at strategien skal ses som en inspiration og et eksempel som andre højindkomstlande opfordres til at følge. Det er hans håb at flere af dem vil inkludere NCDs i deres udviklingsstrategier i fremtiden. Den danske NCD Alliance deler sammen synspunkt og håber på at de norske initiativer og handlinger kan lede vejen for et øget fokus på NCDs i den danske udviklingspolitik. Den danske Director of Development Stefan Islandi udtaler:

”Det var en milepæl da NCDs fik deres eget SDG tilbage i 2015. Den nye norske udviklingsstrategi som har NCDs som hovedprioritet er endnu en. Finansieringen af kampen mod NCDs i udviklingslande har været, og er stadig, nærmest fraværende. Norge sender et klart budskab med deres nye strategi – at i en verden med et stigende antal konkurrerende prioriteter, så er det vigtigt at sætte NCDs som et af de øverste punkter på dagsordenen. Den danske NCD Alliance lykønsker Norge med at være de første til at realisere dette og med deres flotte bedrift. Vi håber at flere lande vil følge deres eksempel.”

Strategien skal ses som et modsvar til den øgede trussel som NCDs udgør i den global verden og specielt i de afrikanske lande. NCDs er på nuværende tidpunkt årsag til 70% af verdens dødsfald, og specielt i Afrika er antallet af døde forårsaget af NCDs spået til at stige fra omkring 35% til over 50% af alle døde omkring år 2030. For at sammenligne, så er risikoen for at dø af et hjerteanfald, hjerneblødning, kræft, diabetes eller astma i alderen 35-70 år fire gange højere i de fleste afrikanske lande end i Norge. Selvom problemet er alvorligt, er kampen imod NCDs kun modtager af omkring 1% af den internationale sundhedshjælp på grund af at størstedelen af donormidler altid primært har gået til smitsomme sygdomme som HIV, malaria og tuberkulose.

Dette er selvom at man i kampen mod NCDs kan komme rigtig langt for relativt få midler. Sidste år på et højniveaumøde med specifikt fokus på NCDs blev FN medlemsstater enige om 16 Best Buys som er anbefalet af WHO for forebyggelsen og bekæmpelsen af NCDs. Disse Best Buys inkluderer relativt små og billige initiativer, for eksempel reduceret salt og sukker indtag samt øget fysisk aktivitet, og er formuleret på baggrund af 5x5 tilgangen. 5x5 tilgangen samler de fem største sygdomme (hjerte-/kar sygdomme, kroniske luftvejssygdomme, kræft, diabetes samt mentale og neurologiske sygdomme) og de fem største risikofaktorer (usund kost, rygning, alkohol, fysisk inaktivitet og luftforurening). Det er estimeret at hvis Best Buys blev implementeret kunne over 8 millioner dødsfald blive forhindret om året inden 2030 hvilket, ifølge WHO, vil kunne spare 7 billioner USD i lav- og mellemindkomst lande over de næste 15 år.