People first: the voices for Universal Health Coverage

11-12-2018
12 december – Universal Health Coverage Day – markerer nøjagtig 11 uger siden FNs højniveaumøde om ikke-smitsomme sygdomme (NCD) i New York.

© Jan Kjaer / Novo Nordisk

Fremme af universel sundhedsdækning er helt afgørende i kampen mod NCD. Vi har valgt at fremhæve Universal Health Coverage Day med en tematisk artikel, som på baggrund af en panel diskussion ved FNs højniveaumøde om NCD, fremhæver de vigtigste prioriteter i det fremadrettede arbejde med NCD og universel sundhedsdækning.

Den fulde artikal kan ses her