FN højniveaumøde om ikke-smitsomme sygdomme

01-10-2018
I forbindelse med FN’s generalforsamling og Højniveaumødet om ikke-smitsomme sygdomme (Noncommunicable diseases - NCDs) arrangerede den Danske NCD Alliance i samarbejde med bl.a. regeringerne fra Danmark, Tanzania og Kenya samt Novo Nordisk et såkaldt ”side-event” med titlen ”Combatting NCDs from the Village to the UN”

Eventet
Side-eventet havde deltagelse af flere prominente navne, herunder bl.a. Tanzanias sundhedsminister Hon. Ms. Ummy Mwalimu og departementschef i Sundhedsministeriet Per Okkels samt hjertepatient Edward L. Konzolo (uddrag fra deres oplæg kan findes her). Derudover var der oplæg fra Director of Development fra Den Danske NCD Alliance Stefan Islandi samt formanden for Østafrikas NCD Alliance Professor Gerald Yonga og CEO for Amref Health Africa Dr. Githinji Gitahi.

Nord-Syd samarbejde
Fra den Dansk NCD Alliances side havde vi fokus på civilsamfundets rolle i bekæmpelsen af NCD’s og på hvordan nord-syd samarbejdet burde udvikles yderligere, og dets rolle i bekæmpelsen af NCD’s.

Stefan Islandi om forebyggelse

Den danske udviklingsminister har meget fokus på samarbejdet mellem offentlige og private aktører, og har udtalt at udviklingsbistanden kun vil være en dråbe i havet i forbindelsen med bekæmpelsen af NCD’s.
Vi er helt enige med ministeren i, at udviklingsbistanden i den sammenhæng ikke kan og bør stå alene, men mener modsat ministeren, at udviklingsbistanden (særligt hvis alle levede op til FN’s målsætning om at give 0.7%) kunne spille en væsentlig rolle i bekæmpelsen af NCD’s, herunder tiltrækning også af private investeringer i de mest udfordrede lande.

Stefan Islandi om læger i Burundi

Nord-syd samarbejde skal ikke kun ses som nords støtte til syd. For mens vi i Danmark er nået langt i bekæmpelsen af NCDerne, herunder ikke mindst i udvikling af behandlingsforløb over de seneste år, og kan videregive en masse viden på dette og mange andre områder, så kan vi også både lære og blive inspireret af landene i syd. For eksempel har Kenya en meget mere restriktiv rygelov end os i Danmark, og sammenligner vi med BNP per indbygger så koster en pakke cigaretter henad 8 gange så meget i Kenya som i Danmark.

Vi har de sidste 9 år hjulpet med at oprette 6 forskellige NCD alliancer i Østafrika, som i dag fungere som nogle af de stærkeste NCD patientforeninger på kontinentet. Det stærke samarbejde håber vi at kunne udbygge og styrke yderligere i de kommende år. Vi håber på fortsat at bidrage med at dele den store viden fra vores organisationer (Kræftens Bekæmpelse og Diabetesforeningen) samtidig med, at vi fortsat lærer nye ting og bliver inspireret af vores partnere.

Håbet ligger i nationale initiativer
I sit oplæg fremhævede professor Yonga vigtigheden af at se bekæmpelsen af NCDerne som en god investering for regeringerne, og få finansministerierne overbevist om, at NCDerne er med til at holde folk fanget i fattigdom. Sygdom - ikke mindst NCD relateret, som typisk er et længere sygdomsforløb, afholder dem fra at bidrage til den økonomiske vækst, og begrænser dermed det enkelte lands økonomiske fremgang.

Professor Yonga om NCD business case

Både professor Yonga og dr. Gitahi var enige om vigtigheden af universal health coverage med individet i centrum for forebyggelse og behandling. Det er principielt lige meget om sygdommen er en NCD, HIV eller noget helt tredje, det vigtige er at få integreret forebyggelse og behandlingen for sygdommene i den eksisterende infrastruktur.

Dr. Githinji Gitahi om regulering

Udover udbygning og integrering af sundhedsinfrastrukturen er regulering et vigtigt redskab for de enkelte lande. Især fødevareindustrien er i mange af de afrikanske lande underreguleret. Dette har medført, at globale virksomheder har udkonkurreret sunde lokale fødevarer med billigt junk-food, så nu spiser mange af de fattigste i slumområderne pizza og burgere i stedet for casava og bananer.

Dr. Githinji Gitahi om universal health coverage

For at fremme sådanne tiltag og sikre en god og fornuftig implementering er det vigtigt at befolkningen og NCD patienterne inddrages for at sikre at politikkerne udformes så hensigtsfuld som muligt for de mennesker som jo i sidste ende forhåbentlig skal have gavn af dem.

På trods af visse kritiske ryster i forhold til udkommet af selve højniveaumødet fremhævede Dr. Gitahi at der er håb efter som mange af initiativerne som skal bekæmpe NCDerne skal tages i de enkelte lande og ikke internationalt, og han glædede sig ved at læger, professorer og politikere i de østafrikanske lande i højere grad er blevet engageret i sagen og ser nødvendigheden af handling.