To nye projekter

27-03-2019
Danidas Civilsamfundspulje har netop bevilget to projekter på sammenlagt 1 million kroner til det fortsatte samarbejde med vores nationale partneralliance i Uganda samt vores regionale partner i Østafrika.

Foto: WHO/A. Wang

NCD i Østafrika
Det er vurderet at ikke-smitsomme sygdomme (NCD) i den nærmere fremtid vil blive den primære dødsårsag i landene syd for Sahara, og landene i dette område er på nuværende tidspunkt ikke gearede til at tackle denne udfordring. Ikke-smitsomme sygdomme rammer personer i en yngre alder i dette område end andre steder, og dette påvirker i høj grad økonomisk produktivitet samt sociale og kulturelle sammenhænge. Vi i den danske NCD alliance arbejder for at styrke patientforeninger og NCD alliancer i Østafrika i udbredelsen af viden omkring sygdomme som kræft, diabetes, lunge- og hjertekarsygdomme samt forebyggelsen og behandlingen af disse. Det er vores holdning at dette gøres mest effektivt ved at styrke civilsamfund og deres dialog med politikere for at kunne påvirke udformningen af politiske tiltag.

 

Uganda
Vores samarbejde med Uganda (Uganda NCD Alliance) blev etableret i 2010 og samarbejdet er dermed vores ældste og mest veludviklede samarbejde. Projektet med Uganda har modtaget en bevilling på 500.000 DKK med start fra foråret 2019 og med slut i februar 2020. Projektet vil i løbet af denne periode arbejde på at forbedre koordinationen imellem de lokalafdelinger, som i dag dækker det meste af landet, samt deres evne til at afholde aktiviteter på egen hånd. Derudover vil projektet fokusere på at styrke lokale sundhedsklinikkers evne til at screene og indsamle NCD information på lokale, hvilket kan bruges i dialogen med politikere.

 

East Africa
Vores samarbejde med den regionale paraplyorganisation East Africa NCD Alliance har modtaget en bevilling på 500.000 DKK til et projekt med start i foråret 2019 og med slut i december 2019. Samarbejdet har siden dets etablering fungeret som et forum for synergiskabende vidensdeling imellem NCD alliancer i regionen, og midlerne fra bevillingen vil derfor blandt andet bruges til at skabe velfungerende interne og eksterne kommunikationsplatforme til disses brug. Kommunikationsplatformene skal bruges til at styrke forholdet og kommunikationen internt imellem medlemmerne i paraplyorganisationen samt bruges til at oplyse offentligheden om NCD byrden i regionen. Bevillingen vil desuden blive brugt til skabelsen af et forskningssamarbejde imellem østafrikanske universiteter og andre forskningsinstitutter omkring ikke-smitsomme sygdomme.

 

Vi ser frem til at videreføre samarbejdet med vores partnere i Østafrika gennem de to nye projekter.