Udviklingsministeren roser Den Danske NCD Alliances

22-03-2017
D. 21. marts 2017 mødtes Den Danske NCD Alliance med Udviklingsministeren Ulla Tørnæs. På mødet roste ministeren NCD alliancens pionerindsats med at udvikle patientorganisationer for NCDs i Østafrika.

NCDs er kommet på den globale politiske dagsorden de seneste 7 år, takket være samarbejdet mellem Den danske NCD alliance og Civilsamfundspuljen, Danida og FN missionerne.

Udover Ministeren deltog Director of Development Den Danske NCD Alliance Susanne Volqvartz, Adm. direktør Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen, Adm. direktør Diabetesforeningen Henrik Nedergaard og Formand for Diabetesforeningen Truels Schultz.