Gå til sygdomsliste

Statistik om non-Hodgkin lymfom

Her kan du se statistik for, hvor mange der får non-Hodgkin lymfom hvert år, hvor mange der lever med sygdommen, og hvor mange der dør af den. Nogle finder styrke i overlevelsestal, mens andre bliver triste eller bange. Overvej, om gennemsnitstal kan tilføre noget positivt i kræftforløbet, inden du læser videre.

Spørg din læge

Tal med din læge, hvis du vil vide mere om risikoen ved din egen sygdom. Mulighederne for at blive helbredt afhænger af, hvilken kræftsygdom det drejer sig om, hvor udbredt din sygdom er, hvilken behandling du har fået og af dit almene helbred.

Det er en god idé at overveje, om du vil kende risiko og lægens vurdering af et sandsynligt forløb for din kræftform. Nogle finder statistik beroligende, fordi det er noget konkret at forholde sig til. Andre synes, statistik er skræmmende og upersonlig.

Mærk efter hvordan du har det, inden du læser statistik om kræftsygdomme.

Det er vigtigt at huske, at statistik er baseret på gennemsnit beregnet ud fra store patientgrupper og ikke siger alt om den enkelte. Den enkeltes risiko for at få kræft kan afvige meget fra gennemsnittet, ligesom det er forskelligt, hvor længe hver enkelt overlever sin kræftsygdom.

Flere overlever non-Hodgkin lymfom

Risikoen for at få non-Hodgkin lymfom har været stigende over tid. Den er hyppigere blandt mænd og ses mest hos ældre.

Dødeligheden har været faldende siden sidst i 1990'erne.

5-årsoverlevelsen er steget betydeligt siden 2000. For mænd er den steget fra 49 pct. til 72 pct., og for kvinder er overlevelsen steget fra 51 pct. til 77 pct.

Statistikker er et gennemsnit af alle non-Hodgkin lymfomtyper

Vær opmærksom på, at non-Hodgkin lymfom omfatter cirka 30 undertyper. Statistikkerne her på siden er et gennemsnit af alle lymfomtyperne. Spørg derfor din læge, hvis du ønsker statistiske oplysninger om en særlig undertype af non-Hodgkin lymfom.


Her kan du se, hvor mange der årligt får non-Hodgkin lymfom, og hvor mange der har non-Hodgkin lymfom i Danmark:

Antal personer med non-Hodgkin lymfom i Danmark

Mænd

Kvinder

Antal nye tilfælde pr. år:

(Gennemsnit for årene 2012-2016)

691 536

Antal personer som lever med diagnosen ved udgangen af 2016:

(Dvs. både personer, som er i behandling eller går til kontrol, og personer, som betragtes som raske).

6.068 5.112

 


Her kan du se, hvor mange der i gennemsnit har overlevet non-Hodgkin lymfom mere end henholdsvis 1 og 5 år, efter de fik diagnosen: 

Overlevelsen ved non-Hodgkin lymfom*

Mænd

Kvinder

Efter 1 år 86 pct. 88 pct.
Efter 5 år 72 pct. 77 pct.

*Overlevelsen er defineret som ’relativ overlevelse’ for patienter diagnosticeret 2012-2016. Den relative overlevelse er et skøn over, hvor mange der overlever en bestemt kræftsygdom i f.eks. 1 eller 5 år efter diagnosen. Den ’relative overlevelse’ svarer altså til overlevelsen, hvis døden kun skyldes den konkrete kræftform.

 


Her kan du se, hvor mange der årligt dør af non-Hodgkin lymfom:

Hvor mange dør af sygdommen?

Mænd

Kvinder

Dødsfald pr. år:

(Gennemsnit fra årene 2012-2016)

173 135


Mere statistisk om non-Hodgkin lymfom

Se flere nøgletal og udviklingen over tid:

Pdf-fil med nøgletal og grafer

Talgrundlaget for beregningerne på denne side stammer fra:

  • Det danske Cancerregister i Sundhedsdatastyrelsen
  • Det danske Dødsårsagsregister i Sundhedsdatastyrelsen
  • Befolkningsoplysninger fra Danmarks Statistik

Alle disse data er bearbejdet og samlet i NORDCAN.

Databasen NORDCAN

NORDCAN er en database med detaljerede oplysninger om forekomsten af kræftsygdomme i Norden. Du kan lave udtræk fra databasen og få resultaterne præsenteret i grafer og tabeller. Tallene opdateres løbende.

Database med kræftstatistik (NORDCAN)

Nye tal offentliggøres hvert år (med et års forsinkelse)

Hvert år offentliggøres nye tal med lidt over et års forsinkelse. Forsinkelsen skyldes, at der foretages en nøje kontrol af alle informationer blandt andet ved hjælp af registeret over dødsårsager i Danmark.

Ved slutningen af et år publicerer Sundhedsdatastyrelsen data fra det foregående år. Et halvt års tid senere er de færdigbehandlet og publiceret i NORDCAN.

Kræft i tal

Læs mere om nøgletal for kræft og se, hvilke kræftsygdomme der er de hyppigste i Danmark.

Statistik om kræft

Alt om non-Hodgkin lymfom

Non-Hodgkin lymfom – forside

 

Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud


Del dine tanker og erfaringer i gruppen "Lymfekræft" på Cancerforum.