Skip navigation

Behandling af non-Hodgkin lymfom

Behandling af non-Hodgkin lymfom afhænger af undertypen af lymfom. Kemoterapi, strålebehandling, antistofbehandling og stamcelletransplantation er mulige behandlingsformer.

Patient-Roed

Ung Kræft

Ung Kræft er for dig, der er mellem 18 og 39 år og har kræft eller er ung pårørende til en ung kræftpatient. Du kan møde andre unge med kræft og unge pårørende. Se mere på Ung Kræfts hjemmeside.

Ung Kræft