Skip navigation

Knæk Cancer støtter Danmarks største undersøgelse i lymfødem efter kræft i underlivet

Knæk Cancer: Hvorfor rammes nogle kvinder af lidelsen lymfødem, når de bliver behandlet for kræft i underlivet, mens andre ikke gør? Det vil forsker Gunn Ammitzbøll forsøge at finde ud af. Hun har netop fået støtte til sin forskning gennem Knæk Cancers særlige pulje til unge talentfulde forskere.

Nyt forskningsprojekt vil skabe mere viden om lymfødem hos kvinder med kræft i underlivet. Det er en lidelse, som der i dag kun er begrænset viden om. Modelfoto: Adobestock

I dag er det bedste råd til kræftpatienter, der er i risiko for at få lymfødem, at være fysisk aktive og holde øje med tidlige tegn på sygdommen. Men man har reelt kun begrænset viden om hvem, der er i risiko for at få sygdommen, og ligeledes begrænsede muligheder for at forebygge og behandle den. 

Det ønsker post doc og fysioterapeut Gunn Ammitzbøll imidlertid at være med til at ændre på, gennem et nyt forskningsprojekt, som hun og en række samarbejdspartnere landet over håber at starte i begyndelsen af 2022. 

Lymfødem opstår, når lymfevæske trænger ud i vævet, hvor det hober sig op og fører til at eksempelvis arme eller ben hæver op. Lidelsen er heldigvis ikke farlig, men den kan have stor betydning for patienternes livskvalitet. 

I den vestlige verden er kræftbehandling årsag til lymfødem hos mellem 50-75 pct. af alle dem, der rammes af sygdommen. I det nye forskningsprojekt er fokus på kvinder, der skal behandles for kræft i underlivet. 

Forskerne håber, at rigtig mange kvinder landet over, vil være med i projektet. Deltagerne vil både blive bedt om at udfylde spørgeskemaer om deres helbred og tidligere sygehistorie, de får taget blodprøver, der skal analyseres for mulige biologiske markører, der måske kan give fingerpeg om sygdommen, og de bliver skannet med en særlig skanner, der kan måle hvor hurtigt og kraftigt lymfevæsken pumper i kroppen. 

– I mit arbejde som fysioterapeut kan jeg se, hvor meget bekymringen for lymfødem fylder hos mange kvinder med kræft. Og det er frustrerende, at vi i dag reelt har meget få muligheder for at hjælpe dem. Det vil være et kæmpe fremskridt, hvis vi kan blive bedre til eksempelvis at vælge behandlinger, der mindsker risikoen for den enkelte, eller hvis vi i det mindste kan fortælle dem om deres individuelle risiko for lymfødem, siger Gunn Ammitzbøll.

Post doc og fysioterapeut Gunn Ammitzbøll har i mange år forsket i lymfødem. Nu har hun modtaget støtte til sin forskning gennem Knæk Cancers særlige pulje for talentfulde unge kræftforskere. Foto: Privat

Leder efter markører i blodet
Man ved, at typen af kræftsygdom, hvor fremskreden sygdommen er og typen af behandling har betydning for risikoen for at få lymfødem. Eksempelvis øger det risikoen for at udvikle lymfødem, hvis man får fjernet lymfeknuder i armhulen eller lysken under en kræftoperation Derudover ved man at blandt andet overvægt og lav fysisk aktivitet øger risikoen. 

Men selv om man har en eller flere af risikofaktorerne, er det slet ikke sikkert at man udvikler lymfødem. Noget tyder nemlig, ifølge Gunn Ammitzbøll på, at nogle patienter er i stand til at kompensere for forhold, som hos andre fører til, at de får lymfødem. 

Derfor leder forskerne i det nye projekt blandt andet efter biologiske markører, der kan måles i en blodprøve, og som kan forudsige kvindernes risiko for at udvikle lymfødem. Her har de blandt andet kig på markører for inflammation. 

– Hvis vi kunne få mere viden om, hvad der afgør om man får sygdommen eller ej, ville vi måske kunne tilrettelægge behandlingen bedre til den enkelte. Derudover ville vi kunne holde særlig øje med tidlige tegn på lymfødem hos den enkelte og starte behandling tidligt for at begrænse udviklingen. Jeg håber, at mere viden om biologien og de fysiologiske mekanismer, der er involveret i lymfødem kan bane vej for nye metoder til at forebygge og behandle sygdommen, siger Gunn Ammitzbøll. 

Har tidligere forsket i lymfødem
Den nye undersøgelse bliver det hidtil største danske forskningsprojekt om lymfødem efter kræft i underlivet, og Gunn Ammitzbøll håber, at omkring 400 kvinder vil deltage. 

Det er dog ikke første gang, at Gunn Ammitzbøll forsker i lymfødem. I sin ph.d.-afhandling undersøgte hun, om styrketræning efter operation for brystkræft kunne mindske risikoen for, at kvinderne udviklede lymfødem. Resultaterne viste desværre, at træningen ikke gjorde en forskel, men det har blot gjort den unge forsker endnu mere opsat på at fortsætte forskningen i den vanskelige sygdom: 

– I dag er de eneste råd, kræftpatienter får for at forebygge lymfødem, at de skal være opmærksomme på tidlige tegn på lidelsen samt at de skal forsøge at være fysisk aktive. Vi ved slet ikke nok om sygdommen – hverken hvem der er i særlig risiko eller hvordan den kan forebygges. Mit håb er, at den nye forskning kan være med til at give mere viden og bedre hjælp til kræftpatienterne, siger Gunn Ammitzbøll. 

Med denne bevilling fra Knæk Cancer er projektet kommet et godt skridt på vejen til at blive en realitet.

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du læse mere om lymfødem

Om lymfødem