Skip navigation

Kræftens Bekæmpelse om den aktuelle situation på sygehusene: - Bekymringen skal tages alvorligt

Kræftens Bekæmpelse følger nøje udviklingen på landets sygehuse, som ifølge lægelige organisationer er under stort pres. Der er behov for nationale tiltag fra sundhedsmyndighederne.

Situationen på landets sygehuse er svær i øjeblikket og det har fået flere lægefaglige organisationer som Dansk Kirurgisk Selskab til at slå alarm og sende et opråb til Danske Regioner.

Manglende kapacitet og en generelt national mangel på personale fører ifølge organisationerne til, at operationer bliver udskudt, at sektoren er under stort pres – og at man lokalt på sygehusene må prioritere, hvilke patienter, der skal forrest i operationskøen.

Lægernes bekymring over den aktuelle situation i det danske sundhedsvæsen, og de store udfordringer, sektoren står overfor, skal tages meget alvorligt.

- Vi hører nøje efter, hvad lægerne siger, og vi ser med dyb alvor på det enorme pres, det sundhedsfaglige personale er underlagt ude på landets sygehuse. Situationen er bekymrende, og brevet fra Kirurgisk Selskab beskriver, hvordan man på sygehusene må foretage nogle urimelige prioriteringer, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelses direktør Jesper Fisker.

I Kræftens Bekæmpelse er man enig i, at der ikke findes en hurtig løsning på de grundlæggende problemer i sundhedsvæsenet. Problemerne er opstået som en kombination af flere års underfinansiering af sundhedsvæsnet, mangel på personale og kapacitet og senest et øget pres på grund af corona-nedlukninger, strejke og afvikling af ferie.

'Det er uholdbart'
Forventningen er nu, at sundhedsmyndighederne sætter gang i de nødvendige tiltag, der kan sikre, at man på sygehusene ikke står alene i den nødvendige prioritering. Det er også vigtigt at sikre, at patienter med livstruende og akutte sygdomme som kræft fortsat får behandling til tiden.

- I Kræftens Bekæmpelse er vi klar over, at sundhedspersonalet i øjeblikket knokler under svære vilkår, hvilket de skal have stor ros og anerkendelse for. Det er en sag for lægefaglige eksperter at vurdere, hvilke patienter, der skal behandles og hvilke, der kan vente. Jeg forventer et snarligt udspil fra dem og vil naturligvis understrege, at Kræftens Bekæmpelse gerne bidrager til det arbejde, siger Jesper Fisker.

Han understreger, at Kræftens Bekæmpelse følger landets kræftpatienter på tætteste hold og opfordrer alle til at kontakte foreningen, hvis man oplever for lang ventetid på sin kræftbehandling eller andet.

- Det er vores indtryk, at kræftbehandlingen lige nu ikke er urimeligt påvirket af den aktuelle situation. Men har man som patient en anden oplevelse, må man endelig tage fat i os på vores Kræftlinje, vores rådgivninger ude i landet eller kontakte vores pressetelefon, siger han.