Skip navigation

Kræftens Bekæmpelse: Stærkt bekymrende forhold for brystkræftramte i Østdanmark

Mere end halvdelen af alle brystkræftforløbene i Østdanmark er forsinkede, og det betyder, at mange patienter ikke opereres til tiden, viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Sundhedsvæsenet har gennem de seneste år haft store udfordringer med Covid-19, øget arbejdspres og personalemangel. Personalet knokler for at få enderne til at mødes og sikre trygge og tilfredse patienter.

- Vi i Kræftens Bekæmpelse er godt klar over, at sundhedsvæsenet lige nu er under hårdt pres, og vi anerkender den svære situation. Overordnet er det gået udmærket i årets tredje kvartal med at overholde fristerne for, hvor lang tid et kræftpakkeforløb må tage. Der er dog desværre et men, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Det men viser sig i, at der er stor forskel på, om brystkræftpatienterne bliver behandlet inden for tidsfristen, hvis de bor i Østdanmark set i forhold til Vestdanmark. På brystkræftområdet klarer Region Hovedstaden og Region Sjælland sig dårligt. 

Østdanmark klarer sig dårligst
I Region Sjælland og Region Hovedstaden blev kvinder opereret for brystkræft inden for tidsfristen i henholdsvis 20 og 39 pct. af tilfældene i tredje kvartal af 2021. Det viser de nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

- Det er foruroligende tal, som bekymrer mig. Det sætter en tyk streg under, at regionerne skal tage ansvar for at få bragt forholdene i orden. Vi taler om kvinder, der har konstateret en alvorlig kræftsygdom, hvad det fører med sig af angst og uro. Det er afgørende, at de kommer i behandling til tiden, uanset hvor i landet de bor, siger Jesper Fisker.

Vi taler om kvinder, der har konstateret en alvorlig kræftsygdom, hvad det fører med sig af angst og uro. Det er afgørende, at de kommer i behandling til tiden, uanset hvor i landet de bor.
Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse

Der er i regionerne og Folketinget stort fokus på brystkræftbehandlingen, hvilket Kræftens Bekæmpelse anerkender og har forventninger til. I Region Sjælland har regionsrådspolitikerne vedtaget en 8-punkts kræftplan og 76 mio. af kr. til nyt kræftudstyr og personale, og kræfttemaet har fyldt meget under det nylige Regionsrådsvalg. 

Fald i forløb og målopfyldelse
På landsplan er der fra 2. kvartal til 3. kvartal 19 pct. færre udredningsforløb for brystkræft. Der er også et fald i antallet af forløb, som fører til brystkirurgisk behandling. Det i sig selv er bekymrende, men for Region Hovedstaden og Region Sjælland er der både en nedgang med hensyn til antallet af - og målopfyldelsen for - forløb, der afsluttes med brystkirurgisk behandling. Det indikerer, at der er nogle strukturelle udfordringer.

Der har gennem flere år været kapacitetsmæssige udfordringer på brystkræftområdet inden for både screening, udredning og behandling. Derfor nedsatte sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på baggrund af Sundhedsstyrelsens rådgivning en task force, fordi de hidtidige forsøg på at løse problemerne på brystkræftområdet ikke har givet de ønskede resultater. Task forcen skal bidrage med løsninger på både lang og kort sigt. Arbejdet består bl.a. i at udforme faglige retningslinjer, sikre personale og kompetencer. 

- Det er positivt, at task forcen har fokus på, at brystkræftpatienterne kan få behandling til tiden, og Kræftens Bekæmpelse stiller sig gerne til rådighed med løsningsforslag. Som patient med en potentielt livstruende sygdom skal man have tilbud om den bedst tænkelige behandling, understreger Jesper Fisker.