Skip navigation

Forskningscenter for immunterapi modtager ros i ny evaluering

Knæk Cancer: Nationalt Center for Cancer Immunterapi, der blev etableret med støtte fra Knæk Cancer-indsamlingen, modtager stor ros i ny evaluering iværksat af Kræftens Bekæmpelse, for fremragende forskning, for at inddrage patienterne og for at arbejde med hele paletten fra grundforskning til bivirkninger ved immunterapi.

Professor Inge Marie Svane i laboratoriet i Nationalt Forskningscenter for Cancer Immunterapi. Foto: Tomas Bertelsen

- Immunterapi er et område i rivende udvikling, og det er lykkedes Nationalt Center for Cancer Immunterapi at sætte sig i spidsen for i den udvikling i Danmark til gavn for patienterne. Sådan siger læge fra Kræftens Bekæmpelse Bo Andreassen Rix, der har ledet evalueringen.

Nationalt Center for Cancer Immunterapi, der ligger på Herlev Hospital, er det første af nu 11 nationale forskningscentre, som er etableret med støtte fra Knæk Cancer i samarbejde med regionerne og Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC).

Centret er derfor også det første til at blive evalueret. Og det er altså netop sket med en meget positiv vurdering. Evalueringen er foretaget af repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelse og et panel bestående af tre seniorforskere, heraf to udenlandske professorer og en dansk, der har evalueret forskningen.

Centret modtager især ros for sin forskning, der rækker lige fra grundforskning til kliniske forsøg og registerforskning.

- Nationalt Center for Cancer Immunterapi går nye veje med spændende og perspektivrige forskningsprojekter med nye metoder som T-celleterapi og vaccination som led i behandlingen af kræft. De er dygtige til at føre forskningen frem til kliniske forsøg, som patienter kan deltage i, og de involverer patienterne i forskningen, siger Bo Andreassen Rix.

Her kan du læse om forskning i T-celleterapi:

Forskere afprøver T-celler på tværs af kræftdiagnoser

Checkpointhæmmere

Immunterapi er de senere år blevet en ny og vigtig søjle i behandlingen af kræft. I stedet for at rette behandlingen direkte mod kræftcellerne, hjælper immunterapien kroppens immunforsvar til at bekæmpe dem. Det er først og fremmest ny medicin, de immunregulerende antistoffer, checkpointhæmmerne, som har drevet udviklingen inden for immunterapi. De er udviklet af lægemiddelindustrien, men leder af Nationalt Center for Cancer Immunterapi, overlæge og professor Inge Marie Svane og hendes nationale kolleger inden for området har deltaget i de kliniske forsøg, der har gjort behandlingerne tilgængelige for danske patienter.

- Det har været en hel fantastisk udvikling at være med i, både at vi har fået nogle lægemidler, som kan gøre nogle meget syge mennesker kræftfri, og senest at to af dem også er godkendt som forebyggende behandling til patienter, der er blevet opereret for modermærkekræft. I dag handler meget af vores forskning om at forbedre behandlingen med de immunregulerende antistoffer og give flere patientgrupper adgang til den, siger Inge Marie Svane.

Her kan du læse mere om immunterapi:

En revolution i kræftbehandlingen, men nogle får bivirkninger

- Vi ønsker at favne immunterapien hele vejen rundt, lige fra grundforskning over klinisk forskning, patientinddragelse, retningslinjer og ny medicin, og vi er kommet et langt stykke af vejen, siger Inge Marie Svane.

Patienter i den virkelige verden

Patienter med modermærkekræft med spredning var de første til at få gavn af immunterapi, Inge Marie Svane og hendes fagfæller har igangsat ni forskningsprojekter på baggrund af data fra Danish Metastatic Melanoma Database (DAMMED). Databasen omfatter data for 4.000 patienter med modermærkekræft med spredning og i alt 7.000 behandlingsforløb og er en guldgrube af oplysninger om immunterapi.

Denne forskning har blandt andet vist, at færre end halvdelen af de patienter, der indgår i lægemiddelindustriens forsøg, er såkaldte ’ real world patients’, det vil sige helt almindelige mennesker som dem, der oftest skal modtage kræftbehandling.

- Lægemiddelindustrien har ofte så mange kriterier, som patienterne skal leve op til for at deltage i lægemiddelforsøg, og vi ved ikke nok om, hvordan medicinen virker på de patienter vi behandler i vores kliniske virkelighed. Der mangler også typisk ældre mennesker i industriens kliniske forsøg, og derfor har vi lavet et andet studie, der viser, at ældre mennesker også kan tåle at få immunterapi, og at de har mindst lige så god chance for effekt, fortæller Inge Marie Svane.

Her kan du læse om modermærkekræft:

Modermærkekræft

Immuntox

Immunterapi har givet adgang til nye behandlinger til en række forskellige patientgrupper, men desværre bliver en del af patienterne også ramt af alvorlige bivirkninger.

Derfor har Nationalt Center for Cancer Immunterapi i samarbejde med kræftafdelingen på Herlev Hospital etableret en bivirkningsenhed, Immuntox, hvor man årligt regner med at følge omkring 250 patienter, som har bivirkninger til immunterapi. Målet er at hjælpe patienterne bedst muligt med deres bivirkninger – og at skaffe mere viden gennem forskning.

- Centret kan bistå både læger og patienter med viden om bivirkninger, og håbet er, at de i sidste ende kan udarbejde retningslinjer, som læger og patienter i hele landet kan få gavn af. Det er et vigtigt arbejde, siger Bo Andreassen Rix.

Ud over støtten til etableringen af det nationale forskningscenter har Kræftens Bekæmpelse også støttet en række forskningsprojekter på centret. Det er desuden lykkedes centret at tiltrække andre store bevillinger, inkl. bevillinger fra Finansloven til forskning i immunterapi.

- Bevillingen fra Knæk Cancer i 2016 gav et meget vigtigt skub til os og vores center og til at opbygge en infrastruktur til at binde forskning i immunterapi sammen på landsplan. Vi ønsker at favne immunterapien hele vejen rundt, lige fra grundforskning over klinisk forskning, patientinddragelse, retningslinjer og ny medicin, og vi er kommet et langt stykke af vejen, siger Inge Marie Svane.

Her kan du læse mere om behandling med immunterapi:

Immunterapi

Hør professor Inge Marie Svane fortælle om immunterapi.