Skip navigation

KV21: Børns sorg ind i valgkampen

Hver dag mister fem børn i Danmark deres far eller mor. Og mange flere oplever, at en af deres forældre bliver indlagt med kritisk sygdom. Men der mangler sorg- og samtalegrupper til børnene. Frivillige fra Kræftens Bekæmpelse har derfor sat børn som pårørende på dagsordenen i den kommunale valgkamp.

Ingen børn bør opleve, at deres far eller mor bliver alvorligt syg eller dør. Alligevel sker det for tusindvis af børn og unge hvert år. Det betyder voldsomme tanker, stærke følelser og store ændringer i børnenes hverdag. Og konsekvenserne kan trække spor langt ind i voksenlivet.

Nogle børn kommer i samtalegruppe, men ikke alle steder har et tilbud. Det betyder, at mange børn ikke får hjælp. Det synes jeg ikke, vi kan være bekendt
Helen Bernt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse

Noget af det, der kan lindre, er at dele de tunge tanker med ligesindede i en sorg- eller samtalegruppe. I gruppen er der plads til bekymringerne, børn med de samme tanker og erfaringer og en gruppeleder, der kan støtte. Men desværre er det ikke alle kommuner, der har sådan et tilbud til børn i sorg. Det har lokale afdelinger af Kræftens Bekæmpelse arbejdet aktivt på at ændre op til kommunalvalget.

- Der burde altid være et sikkerhedsnet, der folder sig ud, når et barn møder sygdom eller tab i nærmeste familie. Desværre er tilbuddene vidt forskellige og tit er det ildsjæle, der træder til og tager hånd om barnet. Nogle børn kommer i samtalegruppe, men ikke alle steder har et tilbud. Det betyder, at mange børn ikke får hjælp. Det synes jeg ikke, vi kan være bekendt, siger Helen Bernt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse.

Kræftens Bekæmpelses indsats: Børn som pårørende

Hvad gør man, når far er uhelbredeligt syg? Hør en Carsten og Iben fortælle, hvordan samtalegrupper har hjulpet deres børn. Foto: Carsten Møller

Frivillige kæmper for sorggrupper
Nogle steder driver Kræftens Bekæmpelse, andre NGO’er eller kirker sorg- og samtalegrupper, og nogle kommuner har indsatser målrettet børn i sorg. Men mange steder må forældrene køre langt til nærmeste tilbud. I praksis betyder det, at mange børn ikke får vendt de svære tanker, de tumler med, og at det er de ressourcestærke familier, der får hjælp.

Det skal der laves om på. Forud for kommunalvalget den 16. november har frivillige fra Kræftens Bekæmpelse sat børn som pårørende på dagordenen i valgkampen. Mange steder i landet har lokalforeninger holdt vælgermøder om emnet med byrådskandidater og fået bragt læserbreve i lokale aviser.

Heldigvis er politikerne lydhøre - politikere i flere kommuner har op til kommunalvalget lovet at tage sagen med ind i de nye byråd, så der forhåbentlig fremover bliver oprettet støttegrupper for børn i tilknytning til kommunens skoler.

Det har været krævende. Men det er jo det hele værd, hvis det betyder, at nogle børn i sidste ende får det bedre
Louise Bommelund, frivillig i Kræftens Bekæmpelse i Svendborg

- Jeg havde den store glæde at deltage i et vælgermøde med lokalpolitikere i Aarhus. Der var rigtig gode drøftelser og stor forståelse for problematikken. Jeg er sikker på, at når man ude i kommunerne får øje på, at der også hos dem er børn, der bliver overset, så bliver der handlet. Ingen ønsker, at børn står alene med sorg, siger Helen Bernt Andersen.

Børn i kræftramte familier

Sorggrupper i Svendborg
I Svendborg Kommune har hårdt benarbejde fra to lokale ildsjæle allerede båret frugt. For nyligt afsatte byrådet 200.000 kroner på budgettet de næste fire år til at uddanne lærere på alle kommunens skoler i at håndtere børns sorg.

- Det har været krævende. Men det er jo det hele værd, hvis det betyder, at nogle børn i sidste ende får det bedre, siger Louise Bommelund, frivillig i Kræftens Bekæmpelse i Svendborg.  

Sammen med sin samlever kastede hun sig allerede tidligere på året ind i arbejdet med at sætte børn som pårørende på den kommunale agenda.

Efter kommunalvalget vil Kræftens Bekæmpelse arbejde videre for at sikre, at der i alle kommuner bliver oprettet sorg- og samtalegrupper og uddannet lærere og andre fagpersoner til at støtte børn i sorg.

Læs mere om indsats for sorggrupper i Svendborg Kommune