Skip navigation

Ny behandling til patienter, der ikke kan tåle intensiv kemoterapi

Det nye forsøg med lægemidlet venetoclax i en lavere dosis sammen med kemoterapi kan forhåbentlig føre til en ny standardbehandling af patienter med akut myeloid leukæmi. Det siger Kim Theilgaard-Mönch, der er overlæge og forskningsleder ved Rigshospitalet og Københavns Universitet og leder af undersøgelsen af ny behandling mod akut myeloid leukæmi.

- Yngre og fysisk stærke patienter har allerede en god behandling med intensiv kemoterapi, der kan gøre dem kræftfri. Men der er et stort behov for bedre behandling af patienter, der i dag ikke kan tåle den intensive behandling, eller hvor den ikke virker. Jeg tror, at behandlingen med venetoclax og kemoterapi er det bedste bud, siger Kim Theilgaard-Mönch.

Lægemidlet venetoclax virker ved at hæmme et signalmolekyle i kræftcellerne, så de går til grunde. Sammen med kemoterapi af typen azacitidin har de to lægemidler en synergieffekt. Det vil sige, at de forstærker hinandens effekt mod kræftcellerne.

I den fulde behandling får patienterne én uges azacitidin i kombination med fire ugers venetoclax. Denne behandling er netop blevet godkendt i Medicinrådet på baggrund af et studie fra lægemiddelfirmaet bag venetoclax, og resultatet er markant:

66,4 pct. af patienter, der fik kombinationsbehandling med azaciticin og venetoclax fik fuld remission, hvilket betyder, at der ikke kan måles kræft i blodet, mod 28,3 pct. af patienter, der fik azacitidin alene. Patienterne, der fik begge lægemidler, havde også en længere overlevelse.

Bagsiden af medaljen er bivirkninger, først og fremmes cytopeni, som er lave blodcelletal og dårligt fungerende immunforsvar. Det nye forsøg, som er støttet af Knæk Cancer, går derfor ud på at formindske dosis, så patienterne har færre bivirkninger og bedre livskvalitet - og stadig behandle kræften.

Alle danske hospitaler i Danmark, der behandler patienter med akut myeloid leukæmi, samt en række nordiske, deltager i forsøget.

Vend tilbage til artiklen her:

Vivian fik gavn af forsøgsbehandling støttet af Knæk Cancer