Skip navigation

Opråb til sundhedsministeren: Mere lighed med medicin-abonnement

Kræftens Bekæmpelse opfordrer sammen med 10 andre organisationer sundhedsministeren til at indføre en abonnementsordning i medicintilskudssystemet, der fordeler udgifter over året. Det vil give mere lighed i sundhed.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har i dag modtaget en henvendelse fra  Kræftens Bekæmpelse og 10 øvrige organisationer, som samarbejder under Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed. I henvendelsen opfordrer organisationerne, der repræsenterer store grupper af medicinbrugere, behandlere og flere led i kæden, der behandler og forsyner danskerne med medicin, ministeren til at modernisere en del af medicintilskudssystemet.

Flere fravælger lægeordineret medicin af økonomiske årsager

Baggrunden for henvendelsen er, at stadig flere fravælger eller udskyder køb af lægeordineret medicin af økonomiske årsager.

Årsagen til, at mange ikke har råd til medicin, er typisk, at patienten netop har påbegyndt et nyt ’tilskudsår’ i systemet. Det giver store spring i, hvor meget den enkelte selv skal betale for medicinen. Det rammer især de økonomisk sårbare og skaber ulighed i sundhed. Dermed ender medicintilskudssystemets indretning med at skabe udfordringer for lige præcis de patienter, som skulle nyde godt af systemet.

Læs om de gældende muligheder for medicintilskud:

Medicintilskud

Brug for handling nu

De 11 organisationer foreslår ministeren, at han sikrer, at der bliver indbygget en abonnementsordning i medicintilskudssystemet. Ordningen skal indebære, at den maksimale årlige egenbetaling på 4.272 kr. fordeles på acontobetalinger på 356 kr. om måneden. Ordningen skal samtidig sikre, at patienterne kan gå ind på ethvert apotek og hente den tilskudsberettigede medicin, som lægen har udskrevet, uden yderligere betaling.

Det digitale abonnement skal erstatte den nuværende henstandsordning, der binder patienten til ét apotek og kun må tilbydes patienter med medicinudgifter, der overstiger egenbetalingsloftet.

Læs kronik skrevet af 44 partnere fra Alliancen mod Ulighed i Sundhed:

Debat: Ulighed bør spille en central rolle i regeringens kommende sundhedsaftale

Forslaget om en abonnementsordning er ikke nyt. Allerede i 2017 blev et forslag om at udjævne egenbetaling drøftet i Folketingets Sundhedsudvalg. Udvalget pålagde den daværende regering at indkalde til forhandlinger om en løsning. Man drøftede løsninger, men kom ikke frem til noget. For nylig stillede Danske Regioner et lignende forslag, som et af deres 17 forslag på medicinområdet.

Derfor opfordrer de 11 organisationer ministeren til ikke at tøve længere. Der er brug for en løsning nu. Organisationerne stiller sig til rådighed med deres viden, når der skal indrettes en ordning.