Skip navigation

Region H: Bedre hjælp til børn med syge forældre

Mere end 11.000 børn i Region Hovedstaden oplever hvert år, at far eller mor bliver indlagt med alvorlig sygdom. Nyt initiativ på Rigshospitalet vil sikre bedre støtte til børn, som bliver pårørende.

Region H har afsat to mio. kr. hvert af de næste fire år til at styrke opsporing og tidlig indsats til børn, hvis forældre bliver indlagt med alvorlig sygdom. Foto: Tomas Bertelsen

Hver dag er der 30 børn i hovedstadsregionen, hvis mor eller far kommer på hospitalet med en alvorlig sygdom som kræft, hjerte-karsygdom e.l. I den situation har mange børn brug for støtte. Men som det er nu, finder personalet på hospitalerne ikke systematisk frem til, hvilke patienter, der har børn. Og ingen ser på, om de har brug for hjælp i den svære situation.

Vi er meget glade for, at vi gennem dette samarbejde kan være med til, at hospitalerne systematisk finder børnene og hjælper dem med de følelsesmæssige udfordringer, de står med.
Bettina Ragna Olsen, Kræftens Bekæmpelse.

Det ændrer Region Hovedstaden som den første af de fem regioner nu på. Regionen har afsat to mio. kr. hvert af de næste fire år til at styrke opsporing og tidlig indsats til børn, hvis forældre bliver indlagt med alvorlig sygdom. Det sker i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Det Nationale Sorgcenter.

Intet sikkerhedsnet under børnene
Indsatsen starter på Rigshospitalet i uge 44, hvor 25 medarbejdere, primært fra kræftafdelingerne, er på to dages kursus arrangeret af Kræftens Bekæmpelse og Det Nationale Sorgcenter. Senere følger tre kursusdage mere.

- For et barn, hvis mor eller far bliver alvorligt syg, er det en voldsom belastning, der kan trække spor langt ind i voksenlivet. Men der er ikke noget sikkerhedsnet, der folder sig ud under de her børn – det er tilfældigt, om der bliver taget hånd om dem. Derfor er vi meget glade for, at vi gennem dette samarbejde kan være med til, at hospitalerne systematisk finder børnene og hjælper dem med de følelsesmæssige udfordringer, de står med, siger fra Bettina Ragna Olsen, projektleder i Kræftens Bekæmpelse.

Tanken er at opbygge en praksis, hvor vi får øje på børnene, støtter de af dem, der har brug for hjælp og evt. hjælper dem videre til tilbud i deres egen kommune
Kristine Halling Kehlet, Region H.

Første kursus af medarbejdere fra Rigshospitalet foregår den 2. + 3. november i København. Senere skal projektet udbredes på andre hospitaler i regionen.

Børn skal ses og hjælpes
Projektets mål er at sikre, at sundhedspersonalet på de enkelte afdelinger har viden og værktøjer til at støtte børnene.

- Projektet er bygget sådan op, at vi nu uddanner nogle medarbejdere til at være børneansvarlige. De skal sikre nye arbejdsgange og få den nye viden ud på afdelingerne. Tanken er at opbygge en praksis, hvor vi får øje på børnene, støtter de af dem, der har brug for hjælp og evt. hjælper dem videre til tilbud i deres egen kommune, fortæller Kristine Halling Kehlet, projektleder i Region H.

På kurset lærer deltagerne både at tage samtalen med børnene, men også at snakke med forældrene ombørnene. Forældrene er ofte usikre på, hvordan og hvor meget de skal fortælle deres børn om sygdommen. Det skal hospitalspersonalet nu i højere hjælpe dem med at forholde sig til.

Både Norge, Sverige og Finland har skrevet børn som pårørende ind i lovgivningen. Kræftens Bekæmpelse arbejder for, at det også sker i Danmark, så alle børn – uanset bopæl – får hjælp og støtte.