Skip navigation

Debat: Ungdomsdruk er også et politisk ansvar

Danske unge er langt oftere fulde end andre unge i Europa. Det har været situationen i årevis. Og behovet for en 18-års aldersgrænse for køb af alkohol er tydeligere end nogensinde, skriver forebyggelseschef Mette Lolk Hanak i dette debatindlæg. Det er bragt i Politiken den 17. nov. 2021.

Foto: Colourbox

Danske unge er langt oftere fulde end andre unge i Europa. Det har været situationen i årevis. Og behovet for en 18-års aldersgrænse er tydeligere end nogensinde. Flere og flere unge ender på hospitalet på grund af druk, og hver måned er alkohol skyld i ét dødsfald blandt unge.
 
I langt det meste af Europa har man for længst besluttet, at det ikke skal være lovligt for børn og unge under 18 år at købe alkohol. I Danmark må butikkerne imidlertid gerne sælge alkohol til 16-årige. Kræftens Bekæmpelse indgår med 24 andre organisationer i initiativet Drukfri Ungdom, der arbejder målrettet for at få en 18-års aldersgrænse for køb af alkohol med i den kommende nationale forebyggelsesplan for unges alkoholforbrug.

En ny undersøgelse, som Epinion har lavet for Kræftens Bekæmpelse, viser, at hele 65 procent af danskerne støtter op, og kun 15 procent er imod. Der er stor opbakning blandt alle de store folketingspartiers vælgere.

Vælgerne støtter 18 års aldersgrænse for køb af alkohol uanset politisk ståsted

I den igangværende debat om en 18-års aldersgrænse møder vi løbende argumenter, som vi ikke er enige i - senest på politiken.dk 7.11. Disse argumenter vil vi gerne udfordre i det følgende.

Det er svært at sige til sin teenager, at han eller hun først er gammel nok til alkohol som 18-årig, hvis samfundet fortæller, at man bare kan købe løs af øl og breezers, når man fylder 16.
Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef, Kræftens Bekæmpelse

For det første er det vigtigt at understrege, at en 18-års aldersgrænse ikke er ensbetydende med et drikkeforbud for de unge, derimod betyder det, at det bliver op til forældre eller andre voksne, om en ung under 18 år skal have adgang til alkohol. For det andet møder vi en bekymring for, at en 18-års aldersgrænse erstatter forældres opdragelse af deres børn.

Vi er helt enige i, at forældrene spiller en enormt vigtig rolle i forhold til at sikre, at deres børn vokser op med et ansvarligt forhold til alkohol.Men som den brede folkelige opbakning også vidner om, kan forældrene ikke løfte opgaven alene. En 18-års aldersgrænse for køb af alkohol vil kunne støtte forældre i at opsætte rammer for deres barns alkoholforbrug. Det er svært at sige til sin teenager, at han eller hun først er gammel nok til alkohol som 18-årig, hvis samfundet fortæller, at man bare kan købe løs af øl og breezers, når man fylder 16.

Alkohol som årsag til kræft

Mange unge vil faktisk gerne have, at alkohol fylder mindre i ungdomslivet, for over halvdelen af de 15-25-årige mener, at danske unge drikker for meget.
Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef, Kræftens Bekæmpelse

For det tredje mener nogle, at det vil være bedre at nedsætte den tilladte alkoholprocent, som 16-årige kan købe, fra 16,4 til f.eks. 6-7. Der findes dog ingen dokumentation for, at det vil påvirke alkoholforbruget, hvis man ændrer grænsen for, hvilken type alkohol butikkerne må lange over disken til 16-årige. Unge drikker i forvejen meget alkohol med en alkoholprocent på omkring 7 eller derunder, f.eks. øl og alkoholsodavand. Der vil derfor være velkendte og populære produkter, som unge fortsat kan købe for at opnå en rus. For det fjerde hører vi det argument, at vi i stedet for at indføre en 18-års aldersgrænse skal lytte til de unges ønsker og forslag til, hvordan vi skaber rammerne om en sundere alkoholkultur.

Vi er helt enige i, at vi skal være lydhøre over for den unge generation, og i den forbindelse er det vigtigt at komme hele vejen rundt og ikke kun høre på dem, der markerer sig mest i debatten. Mange unge vil faktisk gerne have, at alkohol fylder mindre i ungdomslivet, for over halvdelen af de 15-25-årige mener, at danske unge drikker for meget. Samtidig oplever næsten halvdelen af de unge, at det er svært at være en del af det sociale fællesskab til fester, hvis man ikke drikker alkohol.

En kulturændring kommer desværre ikke af sig selv eller af selv de bedste intentioner, men kan hjælpes på vej af dokumenteret effektive tiltag som en 18-års aldersgrænse for køb af alkohol. Det er og bliver et samfundsansvar at sørge for, at kommende generationer kan få et ungdomsliv, hvor alkohol ikke er centrum for festens fællesskab, som det desværre ofte er tilfældet i dag. Vi håber, at politikerne vil tage ansvaret på sig og lytte til vælgernes ønsker og eksperternes råd: Hæv aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år, så vi for alvor kan nedsætte unges alkoholforbrug.

Det mener Kræftens Bekæmpelse om unge og alkohol