Skip navigation

Vælgerne støtter 18-års aldersgrænse for køb af alkohol uanset politisk ståsted

Danskerne bakker massivt op om en 18-års aldersgrænse for køb af alkohol på tværs af politisk ståsted. Kræftens Bekæmpelse opfordrer politikerne til at følge befolkningens klare ønske og ændre loven.

Flertallet af danskere bakker op om en 18-års aldersgrænse for køb af alkohol. Foto: Unsplash.com

Næsten uanset hvilket parti danskerne ville stemme på, hvis der var Folketingsvalg i dag, er der én ting, som flertallet kan blive enige om: Det bør ikke længere være lovligt for unge under 18 år at købe alkohol i Danmark. Det viser en ny repræsentativ undersøgelse foretaget af Epinion for Kræftens Bekæmpelse.

Administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, glæder sig over befolkningens store opbakning til en 18-års aldersgrænse for køb af alkohol.

- Det er enormt positivt, at danskerne så entydigt bakker op uanset politisk ståsted. Derfor håber vi, at politikerne vedtager en 18-års aldersgrænse som en del af regeringens kommende forebyggelsesplan for unges alkoholforbrug. Vi ved, at en 18-års aldersgrænse for køb af alkohol er et af de mest effektive værktøjer til at nedsætte unges sundhedsskadelige alkoholforbrug, siger han.

Kun 15 % af vælgerne er imod en 18-års aldersgrænse

Blandt vælgere i samtlige af Folketingets partier - med undtagelse af Alternativet - er der et flertal, der bakker op om en aldersgrænse på 18 år for køb af alkohol, og i alle partierne er der blandt vælgerne flere tilhængere end modstandere af en aldersgrænse.

Samlet set går to tredjedele af de danske vælgere (65 pct.) ind for en 18-års aldersgrænse for køb af alkohol. Kun 15 pct. er imod. I regeringspartiet Socialdemokratiet er det hele 75 pct. af vælgerne, der går ind for en 18 års aldersgrænse og kun 9 pct., der er imod.

Ungdomsdruk har alvorlige konsekvenser

Alkoholvaner grundlægges i ungdommen, og unge, der starter tidligt med at drikke og har et stort forbrug af alkohol, har en større risiko for senere i livet at drikke mere end andre voksne. Danske børn og unge drikker for tidligt og for meget alkohol. 40 pct. af de 15-16-årige danskere har været fulde inden for den seneste måned. I Europa er gennemsnittet 13 pct.
De unges høje alkoholforbrug kan blandt andet forklares med, at Danmark er et af de lande i verden, hvor unge har lettest adgang til alkohol. Danmark er desuden ét ud af blot fem lande i EU, hvor alkohol fortsat kan købes af 16-årige i detailhandlen.

Ungdomsdruk har store konsekvenser på både kort og lang sigt. I alt sendte alkohol over 1.700 unge på hospitalet i 2018, og hver måned er alkohol skyld i ét dødsfald blandt unge. På lang sigt øger alkohol risikoen for mere end 60 forskellige sygdomme, herunder mindst syv kræftformer.
Læs mere om sammenhængen mellem alkohol og kræft her:

Alkohol som årsag til kræft

Derfor er anbefalingen fra Kræftens Bekæmpelse klar: Børn og unge under 18 år bør ikke kunne købe alkohol. Og danskerne er enige - næsten uanset hvad de stemmer.
Læs mere om Kræftens Bekæmpelses holdninger til unge og alkohol:

Det mener Kræftens Bekæmpelse om unge og alkohol.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Der bør indføres en aldersgrænse på 18 år for køb af alkohol i Danmark. Fordelt på politisk tilhørsforhold (n=1.449)*

Parti Enig Ved ikke Uenig
A. Socialdemokratiet 75 pct. 16 pct. 9 pct.
B. Radikale Venstre 60 pct. 24 pct. 16 pct.
C. Det konservative Folkeparti 70 pct. 16 pct. 15 pct.
D. Nye Borgerlige 64 pct. 16 pct. 20 pct.
F. Socialistisk Folkeparti 61 pct. 21 pct. 18 pct.
I. Liberal Alliance 51 pct. 22 pct. 27 pct.
O. Dansk Folkeparti 73 pct. 16 pct. 12 pct.
V. Venstre 68 pct. 18 pct. 14 pct.
Ø. Enhedslisten 61 pct. 18 pct. 22 pct
Å. Alternativet 39 pct. 46 pct. 15 pct.

*Tabellen viser kun resultaterne for partier, der er repræsenteret i Folketinget. Respondenter, der stemmer på andre partier/kandidater, eller som har svaret at de ikke stemmer, vil stemme blankt, ikke har stemmeret eller ikke vil svare, er ekskluderet fra tabellen. Derfor summerer antallet ikke til de 2.000, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Det bemærkes, at der kun er 13 personer, der har angivet, at de stemmer på Alternativet, og resultatet for dette parti skal derfor læses med forbehold.