Skip navigation

Bananfluer skal gøre Catarina Dias klogere på kræft og Alzheimers

Hos Kræftens Bekæmpelse har forsker Catarina Dias netop modtaget 2,5 mio. kr. fra Lundbeckfonden til sin forskning i cellers membraner. Hun undersøger blandt andet hvilke ændringer der sker, når vi bliver syge af eksempelvis kræft eller neurologiske sygdomme så som Alzheimers.

Membranen rundt om vores celler har betydning i mange sygdomme - eksempelvis kræft og neurologiske sygdomme så som Alzheimers Sygdom. Foto: Tomas Bertelsen
Takket være en postdoc-forskningsbevilling på 2,5 mio. kr. fra Lundbeckfonden, skal Catarina Dias fra Kræftens Bekæmpelse forske i cellers membraner - noget som er relevant for både kræft og neurologiske sygdomme så som Alzheimers Sygdom. Foto: Privat

I sin forskning hos Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning ser Catarina Dias på den membran, der ligger rundt om vores celler. En af grundene til at membranen er interessant, er at den spiller en rolle, når kræftceller skal sprede sig i kroppen. Her bliver membranen tit beskadiget når kræftcellen bevæger sig gennem kroppens væv, og derfor er det vigtigt for kræftcellerne at kunne reparere den hurtigt og effektivt. For går der hul på membranen, flyder kræftcellens indre ud og cellen dør. 

– Hos kræftceller spiller membranen dels en rolle i at beskytte cellerne mod at gå i stykker. Men man kan også se, at kræftceller har andre proteiner i membranen end normale celler, hvilket er noget, som påvirker cellens funktion og hvordan kroppen reagerer over for cellerne, siger Catarina Dias. 

Den solide viden, som Catarina Dias og hendes kolleger hos Kræftens Bekæmpelse har om kræftcellers membran, kan med det nye forskningsprojekt også komme andre sygdomme til gavn. Membranen spiller nemlig også en rolle ved både akutte og kroniske neurologiske sygdomme så som hjerneskader og Alzheimers Sygdom.

 – Det er endnu et nyt forskningsområde, men man ved, at ved neurologiske sygdomme bliver cellemembranen ofte nedbrudt hvilket fører til, at nervecellerne dør eller at de ikke længere fungerer normalt - hvilket i sidste ende forstyrrer hjernens aktivitet, siger Catarina Dias. 

Med den nye bevilling skal Catarina Dias derfor tilbringe en del af tiden i et internationalt laboratorie i Lissabon i Portugal, som er eksperter i netop neurologiske sygdomme. Her er håbet, at samarbejdet kan føre til en masse ny viden inden for begge sygdomme. 

Forskning med hjælp fra bananfluer
I samarbejdet med sine internationale kolleger får Catarina Dias mulighed for at nærstudere hvad der sker i de syge nerveceller og hvilken rolle cellemembranen spiller, i en levende krop. 

Forskerne i Portugal har nemlig udviklet et modelsystem, hvor en række vigtige forsøg kan udføres på bananfluer. Ved fysisk at skade bananfluernes hjerner og samtidig indsprøjte et særligt farvestof i hjernen, kan forskerne med stor præcision efterligne hjerneskader og undersøge membranerne i bananfluernes nerveceller. Ved at skære bananfluernes hjerne i tynde skiver, kan Catarina Dias gennem mikroskopet undersøge de ændringer, der er sket i cellernes membran. 

En af de ændringer som Catarina Dias kommer til at se særligt nøje efter, er om der er sket ændringer i proteiner af typen annexiner. Tidligere forskning fra Kræftens Bekæmpelse har nemlig vist, at annexiner spiller en særlig vigtig rolle i kræftcellernes membran, og fordi bananfluer også har annexiner i deres membran, er der nu gode muligheder for at få svar på, om netop dette protein også har betydning for de neurologiske sygdomme. 

– Vi starter projektet allerede i juli. Det bliver rigtig spændende, og jeg glæder mig til at komme i gang. Der er endnu så mange ubesvarede spørgsmål om både kræft og neurologiske sygdomme og jeg håber, at vores kommende svar kan hjælpe patienterne, siger Catarina Dias.