Skip navigation

Debat: Sundhedsorganisationer i fælles front - hæv aldersgrænsen på tobak til 25 år

Lægeforeningen, Lungeforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen vil alle gå langt, når det kommer til regulering af tobaksprodukter. Der er intet godt at sige om dem, og de har kun sundhedsskadelig effekt, så tiltagene kan ikke blive skrappe nok.

Foto: Colourbox

Debatindlæg af Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse; Anne Kaltoft, adm. direktør i Hjerteforeningen; Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen og Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen, bragt i Berlingske den 20. juni 2022.

Forleden landede den længe ventede sundhedsreform. En reform, mange havde imødeset med håb om store forandringer med blandt andet ambitiøse tiltag på forebyggelsesområdet. Desværre er det ikke i reformforhandlingerne lykkedes partierne at nå til enighed om regeringens forslag om en nikotinfri generation 2010+ - et forslag, vi bakker 100 procent op om. En separat forhandling om forebyggelse skulle i stedet tages efterfølgende.

De danske politikere har en enestående mulighed for at gøre en afgørende forskel for kommende generationer og kan med et lovmæssigt indgreb revolutionere tilgangen til tobakspolitik.
Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse m.fl.

Desværre ser det ud til, at denne del af aftalen har lange udsigter. Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og der er ingen aftale på forebyggelsesområdet i sigte. Partierne er ikke enige om, hvad der rent konkret skal aftales, og EU-lovgivning ser ud til at gøre det svært at indføre et nikotinforbud for alle generationer født i og efter 2010. Det går både på kort og lang sigt udover de unge.

Men tiden er inde for modige og handlingsorienterede beslutninger. De danske politikere har en enestående mulighed for at gøre en afgørende forskel for kommende generationer og kan med et lovmæssigt indgreb revolutionere tilgangen til tobakspolitik.

Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Lægeforeningen og Lungeforeningen står nu sammen om en opfordring til politikerne: Hæv gradvis aldersgrænsen for køb af tobak til 25 år.

Helt konkret ønsker vi, at man frem mod 2029 hvert år lægger et år til, når det kommer til aldersgrænsen for køb af tobak. Så i 2023 skal man være 19 år, I 2024, 20 år og så fremdeles, indtil aldersgrænsen i 2029 hedder 25 år.

Vi er et lille land, men hvis vi vil, kan vi blive landet, som andre spejler sig i, når det kommer til progressiv forebyggelsespolitik. Men det kræver mod
Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse m.fl.

For hvis ambitionen om en røgfri generation i 2030 skal nås, er der ganske enkelt brug for at tage drastiske midler i brug. Vi ved, at 90 procent af alle rygere begynder, inden de fylder 20. Dermed kan en forhøjet aldersgrænse - sammen med en effektiv kontrol - være en vaskeægte gamechanger i ambitionen om en røgfri generation - og samtidig være inden for rammerne af gældende lovgivning.

Vores fælles forslag står dog ikke i modsætning til regeringens ambition om et nikotinforbud for alle generationer født i og efter 2010, som på nuværende tidspunkt ser ud til at blive svært at føre ud i livet. Tværtimod. Vores forslag skal ses som et stærkt redskab med virkning fra dag 1, mens der sideløbende arbejdes på, at en udfasning af tobaksvarer gennem en stigende aldersgrænse bliver mulig.

Det vil med garanti ikke være populært blandt en del af befolkningen, men mange vigtige tiltag kræver mod. Mange husker sikkert, da de indendørs rygeregler trådte i kraft i 2007. Den beslutning krævede stort politisk mod, og mange var imod og kaldte det formynderi af værste skuffe.

Men hvor mange er egentlig utilfredse med de indførte rygeregler i dag? Det er skønt at kunne gå på restaurant, sidde i toget eller være på arbejdspladsen uden at være tvangsindlagt til at sidde i røg. Det var man ikke sikret imod før 2007. En fuldstændig utænkelig tanke i dag.

Danskerne er parat til at tage drastiske, men dog nødvendige, skridt for at sikre en røgfri fremtid
Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse m.fl.

Hvis politikerne udviste modet til i dag at indføre en aldersbegrænsning på 25 år for køb af tobak med mere, ville vi formentlig om ti år tænke tilbage på disse politikeres store mod og takke dem for alle de årgange af unge mennesker, de havde forhindret i at starte med at ryge.

Faktisk er det sådan, at 56 procent i en nylig undersøgelse svarede, at de synes godt om en aldersgrænse på 25 år for tobaksvarer. Med andre ord: Danskerne er parat til at tage drastiske, men dog nødvendige, skridt for at sikre en røgfri fremtid.

En hævelse af aldersgrænsen kan dog naturligvis ikke stå alene.

Lægeforeningen, Lungeforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen vil alle gå langt, når det kommer til regulering af tobaksprodukter. Der er intet godt at sige om dem, og de har kun sundhedsskadelig effekt, så tiltagene kan ikke blive skrappe nok efter vores mening.

Derfor bør aldersforhøjelsen også følges af en markant hævelse af afgifterne på tobak- og nikotinprodukter, da det er det absolut mest effektive redskab til at forebygge, at særligt børn og unge starter på at ryge eller bruge nikotinprodukter. Vi befinder vi os lige nu i en situation, hvor lande som Frankrig, Norge og England har markant højere prisniveauer end os, når det kommer til tobak.

Det er på tide, at vi i Danmark tager den internationale førertrøje på. Vi er et lille land, men hvis vi vil, kan vi blive landet, som andre spejler sig i, når det kommer til progressiv forebyggelsespolitik. Men det kræver som beskrevet mod.

Mod til at tage den vanskelige beslutning om at vælge den progressive og fremadskuende vej. Og mod til at vægte sundhed.

Kære politikere. I har chancen for at gøre noget helt unikt. Grib den - fremtiden vil takke jer.