Skip navigation

Et flertal af unge voksne vil gøre værtshuse røgfri

Størstedelen af de 18-34-årige svarer i en rundspørge, at det bør være ulovligt at ryge på de små værtshuse, der i dag er undtaget forbuddet i rygeloven fra 2007.

Med rygelovens indførelse for 15 år siden blev det forbudt at ryge på restauranter og store værtshuse, men der bliver fortsat pulset løs på værtshuse under 40 m2.

Men det skal der nu laves om på, mener et flertal af landets unge voksne. I en ny rundspørge fra Epinion svarer 54 pct. af de 18-34-årige, at lovgivningen skal ændres, så også de små værtshuse fremover bliver røgfri.

- Det glæder mig at se, at de yngre generationer vil gøre alle værtshuse røgfri, og at de ovenikøbet er mere positive over for en lovændring end de ældre. Danmark var det eneste land i Europa med sådan en kvadratmeter-regel, og nu er det tid til at få lukket den undtagelse fra 2007, siger Niels Them Kjær, projektchef hos Kræftens Bekæmpelse.

Ifølge Niels Them Kjær bekræfter rundspørgen et generelt billede af, at de unge i det hele taget er mere positive overfor strammere lovgivning for tobak. Eksempelvis mener mere end halvdelen af de unge, at en pakke cigaretter skal koste 120 kr.

Unge går oftere på bar
Og lige netop de unge voksne ved, hvad de taler om, for de går oftere på værtshus end andre aldersgrupper. 45 pct. af de 18-34-årige svarer, at de har besøgt en pub/bar/værtshus i løbet af de seneste 30 dage, og mere end halvdelen svarer, at der blev røget indenfor.

- Da det især er unge, som kommer på de brune værtshuse, kan røgen der være årsag til, at de begynder at ryge eller skruer op for deres rygning.

Når det især er de unge, som støtter røgfri værtshuse, så skyldes det nok, at de unge ryger markant mindre end de midaldrende. Værtshusene er et af de eneste steder, hvor de unge møder tobaksrøg indendørs og i så store mængder, siger Niels Them Kjær og tilføjer:

- Det må være en bunden opgave for et nyt folketing at lytte til de unge og få lukket dette absurde hul i rygeloven. Det er grotesk, at man stadig i 2022 må ryge indendørs på små værtshuse, når vi på alle mulige måder prøver at beskytte børn og unge mod tobaksrøg og ændre normerne for rygning.

Se Kræftens Bekæmpelses officielle valgvideo