Skip navigation

Forskning giver ny viden om sent tilbagefald af brystkræft

Kvinder, der får sent tilbagefald af brystkræft, ser ud til at klare sig bedre end patienter som får tidligt tilbagefald. Det viser ny forskning støttet af Kræftens Bekæmpelse.

Når man sammenligner tidligt og sent tilbagefald af brystkræft, ser det ud til, at sent tilbagefald er mindre aggressivt, siger læge ph.d. Rikke Nørgaard Pedersen. Foto: Privat

Kvinder med sent tilbagefald af brystkræft lever længere efter tilbagefaldet end kvinder med tidligt tilbagefald. Det er en af konklusionerne i en ny dansk undersøgelse, som er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Journal of Clinical Oncology.

Undersøgelsen er en del af et forskningsprojekt, som er støttet af Kræftens Bekæmpelse og TV 2’s indsamlingskampagne Knæk Cancer, og som er det første større studie både i Danmark og verden, der sætter fokus på sent tilbagefald af brystkræft. Sent tilbagefald defineres som et tilbagefald 10 år eller mere efter første brystkræftdiagnose.

Forskningen bidrager med ny viden om brystkræft. På grund af de gode, danske sundhedsregistre har forskerne nemlig kunnet studere, hvordan det er gået danske kvinder med brystkræft mange år efter den første diagnose. Disse data er enestående i verden.

- Når man sammenligner tidligt og sent tilbagefald af brystkræft, ser det ud til, at sent tilbagefald er mindre aggressivt, siger forskeren bag den nye undersøgelse, læge ph.d. Rikke Nørgaard Pedersen.

Hun har lavet forskningen ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling ved Aarhus Universitet i samarbejde med forskere fra Kræftens Bekæmpelse og Dansk Brystkræftgruppe (DBCG).

Læs om brystkræft:

Brystkræft

De fleste overlever brystkræft

Næsten 72.000 kvinder i Danmark levede i 2019 med eller efter brystkræft, og tallet er formentlig steget siden. Takket være mammografiscreening, kræftpakker og gode behandlingsmuligheder er overlevelsen høj.

Der er en stor og voksende gruppe af kvinder, som risikerer sent tilbagefald af brystkræft, og derfor er det noget, som man skal holde øje med. Det er et vigtigt budskab, at det kan ske
Rikke Nørgaard Pedersen, Læge ph.d.

Opgørelser viser, at 76 pct. af alle kvinder, der er blevet behandlet for brystkræft, er i live ti år efter, at kræften blev opdaget. Rikke Nørgaard Pedersens forskning viser, at blandt disse 10 års-overlevere er risikoen for at få et sent tilbagefald på 17 pct.

- Derfor er der en stor – og voksende gruppe af kvinder, som risikerer sent tilbagefald af brystkræft, og derfor er det noget, som man skal holde øje med. Det er et vigtigt budskab, at det kan ske, og det budskab skal spredes ud på sygehusafdelingerne og til de praktiserende læger, fastslår Rikke Nørgaard Pedersen.

Lever længere efter sent tilbagefald

Den nye undersøgelse omfatter 3.532 kvinder, der fik brystkræft i perioden 2004-2018, og som alle har fået tilbagefald. 2.004 fik sent tilbagefald, altså 10 år eller mere efter første kræftdiagnose, og 1.528 kvinder fik tidligt tilbagefald.

Undersøgelsen viser, at halvdelen af kvinderne med sent tilbagefald døde inden for ti år efter tilbagefaldet, mens halvdelen af kvinderne med tidligt tilbagefald døde inden for de første fire år efter deres tilbagefald.

Læs om behandling af brystkræft:

Behandling af brystkræft

- Når man sammenligner tidligt og sent tilbagefald, går det altså generelt bedre for kvinder med sent tilbagefald. Samtidig viste undersøgelsen, at det har betydning for prognosen om hvordan kræften har spredt sig, når den vender tilbage, siger Rikke Nørgaard Pedersen.

Således gik det bedst for kvinder, hvor kræften kom tilbage lokalt i bryst og lymfer – Her var 70 pct. i live ti år efter tilbagefaldet mod 20 pct. af kvinder, hvor kræften havde spredt sig til andre af kroppens organer.

Viden kan formindske bekymring

Rikke Nørgaard Pedersens vejleder og medforfatter, associate professor Deirdre Cronin-Fenton, Aarhus Universitet, håber, at den nye viden vil blive brugt.

- Vi var nok lidt overraskede over, at prognosen ved sent tilbagefald er bedre end ved tidligt tilbagefald. Det er forfærdeligt at få tilbagefald, men den nye viden kan muligvis mindske lidt af bekymringen hos de kvinder, der får sent tilbagefald, siger Deirdre Cronin-Fenton.

Læs om tilbagefald af brystkræft:

Tilbagefald af brystkræft

Rikke Nørgaard Pedersen understreger, at den gode historie er, at kvinder med brystkræft overlever længere. Men det betyder så også, at der er en stor gruppe af kvinder, der er i risiko for at få et sent tilbagefald. Derfor er der brug for mere forskning, siger hun:

- Vi har en stadig større gruppe af brystkræftoverlevere, og det er vigtigt, at vi ved, at nogle af dem får sent tilbagefald. Det vil være en stor fordel, hvis vi kan identificere de kvinder som er i risiko for sent tilbagefald men det kræver mere forskning. Yderligere forskning vil hjælpe os til at blive bedre til at forebygge både tidligt og sent tilbagefald.

Find resultaterne her: Pedersen RN et al. Mortality After Late Breast Cancer Recurrence in Denmark, Journal og Clinical Oncology, 16. Februar 2022, DOI https://doi.org/10.1200/JCO21.020662