Skip navigation

Hvorfor bliver kortuddannede oftere ramt af kræft?

Langt de fleste kræftformer forekommer hyppigere blandt personer med kort end lang uddannelse. Men hvorfor forholder det sig egentlig sådan? Det forsøger professor og seniorforsker i ulighed Susanne Dalton at svare på.

Foto: Tomas Bertelsen

Kræft er i stigende grad en sygdom, vi overlever eller lever med i mange år, og stadig flere har på et tidspunkt i deres liv fået en kræftdiagnose.

Den forbedrede overlevelse skyldes blandt andet bedre behandlinger og en række screeningsprogrammer, der medfører tidlig opsporing og dermed bedre muligheder for behandling.

Desværre har de seneste års store fremskridt på kræftområdet ikke gavnet alle lige meget.

Danskere, der bor alene, eller som har korte uddannelser og lave indkomster har større risiko for at få kræft og har dårligere chancer for at overleve en kræftsygdom i forhold til danskere, der er samboende, eller som har længere uddannelse og højere indkomst.

Læs hele historien her:

Hvorfor bliver kortuddannede oftere ramt af kræft?