Skip navigation

Kræftens Bekæmpelse hædrer forskning i lymfekræft og bugspytkirtelkræft

Seniorstatistiker ved Afdeling for Hæmatologi ved Aalborg Universitetshospital, ph.d. Lasse Hjort Jakobsen, 30, og kirurg og ph.d. Jakob Winther Kirkegård, 35, fra Regionshospitalet Gødstrup og Aarhus Universitetshospital modtager Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpriser 2022.

Genrefoto.

De to prismodtagere modtager hver 100.000 kroner for fremragende forskning inden for hvert deres felt. 

Lasse Hjort Jakobsen er ekspert i statistik og er en af de få inden for området, som bedriver selvstændig kræftforskning. Han forsker i lymfekræft, blandt andet i hvordan det går lymfekræftpatienter efter afsluttet behandling. Han har blandt andet vist, at patienter med den hyppigste form for lymfekræft allerede to år efter at de har afsluttet deres behandling, har samme sandsynlighed for at overleve som mennesker, der ikke har haft kræft. For patienter med den særligt aggressive sygdom Burkitt’s lymfom, er tallet kun ét år. 

Det er viden som har betydning for hvordan patienterne skal følges i sundhedsvæsenet efter endt behandling, og som det samtidig kan være en stor lettelse for patienterne at få at vide. Lasse Hjort Jakobsens forskning har blandt andet været medvirkende til, at man i Sverige har ændret opfølgningsstrategien for patienter med non-Hodgkins lymfom, når der er gået to år efter, at de er erklæret sygdomsfrie.

Læs om Lasse Hjort Jakobsens forskning og se en video med Juniorforskerprismodtageren

Talknuser vil give lymfekræftpatienter bedre tilbud efter kræft 

Jakob Winther Kirkegårds forskning handler om at sikre patienter med bugspytkirtelkræft tidligere diagnose og bedre behandling. Den mest effektive behandling er operation, men ofte opdages sygdommen først, når den er for omfattende til, at den kan opereres væk. Derfor vil det være af stor betydning at kunne stille diagnosen tidligere. Her har Jakob Winther Kirkegård blandt andet vist, at patienter, der får akut betændelse i bugspytkirtlen, har en øget risiko for at have kræft. Der kan derfor være en gevinst ved at tilbyde nogle af disse patienter en CT-skanning for at afsløre kræften. 

Jakob Winther Kirkegårds forskning handler dog ikke kun om patienter med betændelse i bugspytkirtlen, men ser også på alle danskere, der går til lægen med forskellige ’småsymptomer’. Målet er at skabe en algoritme, der kan udpege patienter, der til sammen har så mange ’røde flag’ eller advarselssignaler, at de bør undersøges for bugspytkirtelkræft. 

Læs om Jakob Winther Kirkegårds forskning og se en video med Juniorforskerprismodtageren

Han brænder for at gøre en forskel for patienter med bugspytkirtelkræft

Seniorstatistiker ved Afdeling for Hæmatologi ved Aalborg Universitetshospital, ph.d. Lasse Hjort Jakobsen, 30 (tv), og kirurg og ph.d. Jakob Winther Kirkegård, 35 (th), fra Regionshospitalet Gødstrup og Aarhus Universitetshospital