Skip navigation

Kræftens Bekæmpelse til den nye regering: Vigtigt at tage patienterne med på råd

Den nye regering vil på både den korte og lange bane gøre noget ved krisen i sundhedsvæsenet. Der nedsættes en strukturkommission, og der er lagt op til, at patienterne får en stemme i den, hvilket Kræftens Bekæmpelse roser.

Under valgkampen var krisen i det danske sundhedsvæsen et af de største temaer. I dag præsenterede den nye SVM- regering så sit regeringsgrundlag ’Ansvar for Danmark’. Det indeholder en plan for, hvad regeringen vil gøre for at reparere sundhedsvæsenet.

På den korte bane lanceres en akutplan, der skal lette presset på sundhedsvæsenet her og nu. På den lange bane skal en ny strukturkommission rådgive om, hvordan det fremtidige sundhedsvæsen skal organiseres.

- På kort sigt er det positivt, at vi får en akutplan til at nedbringe ventelisterne, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

- Mit store juleønske var, at man i regeringsgrundlaget også havde foldet en plan ud for, hvordan vi får et fremtidssikret sundhedsvæsen. Men når nu løsningerne ikke er på plads endnu, er en strukturkommission en rigtig god ide, siger han videre.

Patienterne er eksperter i deres eget liv, og sundhedsvæsenet er til for deres skyld
Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Uligheden skal bekæmpes

Jesper Fisker glæder sig over, at kommissionen også skal komme med konkrete løsninger på, hvordan der kan dæmmes op for den sociale og geografiske ulighed i sundhed – altså at dit postnummer eller din sociale status afgør, hvor hurtigt og godt, din sygdom bliver behandlet.

- Jeg hæfter mig også ved, at regeringen i forbindelse med arbejdet i den nye kommission vil sætte gang i en bred offentlig debat, som bl.a. involverer patienter og pårørende. Patienterne er eksperter i deres eget liv, og sundhedsvæsenet er til for deres skyld. Så jeg er glad for, at de bliver inddraget, siger Jesper Fisker.

Han understreger, at Kræftens Bekæmpelse naturligvis gerne bidrager til det vigtige arbejde.

Læs tema om ulighed:

Ulighed i kræft - I Danmark er vi alle lige - eller er vi? 

Kræftbehandlingen er jeg stadigvæk overordnet tryg ved, men der er også pres på landets kræftafdelinger, og det er ikke alle kræftpatienter, som får deres behandling til tiden
Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Regeringen sagde under dagens pressemøde på Marienborg, at de seneste års landvindinger på kræftområdet ikke må sættes over styr, fordi sundhedsvæsenet er ved at sande til. 

-  Det er jeg fuldkommen enig i. Det er så vigtigt med gennemtænkte og gennemgribende forbedringer af hele ’væsenet’. Kræftbehandlingen er jeg stadigvæk overordnet tryg ved, men der er pres på landets kræftafdelinger, og det er ikke alle kræftpatienter, som får deres behandling til tiden. Den udvikling må og skal vendes, siger Jesper Fisker.

Han foreslår, at man bruger erfaringerne fra kræftområdet til udviklingen af sundhedsområdet generelt. Kræftbehandlingen er gået fra at være nødlidende til at fungere godt, så der vil være læringer at drage nytte af.

Han bifalder, at regeringens har fokus på lægedækningen i praksissektoren. Patienter i det nære sundhedsvæsen har brug for en praktiserende læge.

Ros til regeringen for at tage forebyggelsen alvorligt
Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Slut med urimelige krav

Hvis man rammes af alvorlig sygdom som kræft, er det vigtigt med den rette hjælp og støtte hele vejen rundt – også i jobcentret. Den nye regering ønsker med en reform af beskæftigelsesindsatsen bl.a. at sikre, at mennesker, som rammes af alvorlig sygdom og må gå sygedagpenge, ikke mødes af urimelige krav. Tiltrængt og godt, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse.

Læs også: 

Kræftramte til ny regering: Flere medarbejdere i sundhedsvæsenet nu!

Det er desuden positivt – men også påkrævet – at regeringen vil styrke den kliniske forskning og komme med en ny national strategi for personlig medicin.

- I Kræftens Bekæmpelse er vi helt enige i, at der er behov for en ambitiøs national strategi for personlig medicin, så patienter i hele landet får adgang til nyeste behandling målrettet den enkelte patient, siger Jesper Fisker.

I ’Ansvar for Danmark’ er der også positive takter om at sikre alle i landet en nem og lige adgang til forebyggelse og sygdomsbehandling.

- Ros til regeringen for at tage forebyggelsen alvorligt. Det er afgørende at forebygge sygdom i takt med et mere presset sundhedsvæsen, og at flere af os lever længere, siger Jesper Fisker.

Børn og unges sundhed

Han bider mærke i, at regeringen vil tage initiativ til en forebyggelsesplan, der skal give børn og unge en bedre trivsel og sundhed. Det er også positivt, at regeringen vil styrke forebyggelsesindsatsen for mennesker med svær overvægt.

I et af regeringsgrundlagets afsluttende kapitler fremhæves civilsamfundet.

- Vi er helt enige i, at der er behov for, at civilsamfundet i højere grad inddrages i velfærdsstaten. Frivillige bør i højere grad løse velfærdsopgaver i samspil med regioner og kommuner, siger Jesper Fisker.