Skip navigation

Hæderspris til pionerer inden for palliation

Overlæge og professor Mogens Grønvold og overlæge og professor Per Sjøgren er modtagere af Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2022. De får prisen for deres vedholdende arbejde for at løfte den palliative indsats i Danmark, som er støttende og lindrende behandling af alvorligt syge og døende.

Fredag modtog Per Sjøgren og Mogens Grønvold Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2022. Her ses de ved overrækkelsen sammen med Kræftens Bekæmpelses formand Helen Bernt Andersen og direktør Jesper Fisker. Foto: Tomas Bertelsen

Med prisen ønsker Kræftens Bekæmpelse at hædre to faglige fyrtårne, der har viet deres arbejdsliv til at skabe bedre vilkår for alvorligt syge og døende i Danmark. Et vigtigt område, der fortsat trænger til at blive styrket, så flere kan få den støtte og lindring, de har brug for, siger Kræftens Bekæmpelses formand Helen Bernt Andersen.

- Kræftens Bekæmpelse vil gerne anerkende Mogens Grønvold og Per Sjøgrens store arbejde for at løfte den palliative indsats i Danmark og for at fokusere på at øge livskvaliteten for alvorligt syge patienter og deres familier. De er pionerer inden for palliation, siger Helen Bernt Andersen.

Mogens Grønvold er professor ved Københavns Universitet og leder af palliativ forskningsenhed på Bispebjerg Hospital. Han er desuden initiativtager til og formand for Dansk Palliativ Database, der omfatter data fra alle patienter, der henvises til specialiseret, palliativ indsats i Danmark.

Per Sjøgren er ligeledes professor ved Københavns Universitet og overlæge på det palliative afsnit på Rigshospitalet. Han var med til at etablere Danmarks første palliative afdeling ved Bispebjerg Hospital, senere også afsnittet på Rigshospitalet, og i 2012 blev han Danmarks første professor i palliativ medicin.

Mogens Grønvold og Per Sjøgren har på hver deres måde forsket i og arbejdet for systematisk behovsvurdering og smerte- og symptombehandling af især kræftpatienter – men også bredere i forhold til at sikre lindring og højne livskvaliteten for mennesker med fremskreden sygdom, så patienter og pårørende ikke bliver unødigt belastet i den sidste tid.

- De har begge vægtet det nationale og internationale samarbejde meget højt og ligeledes altid haft et stærkt fokus på betydningen af det tværfaglige samarbejde, siger Helen Bernt Andersen, der overrakte Hædersprisen til Mogens Grønvold og Per Sjøgren fredag den 21. januar. Det skete ved et afskedssymposium på Rigshospitalet for Per Sjøgren i anledning af hans pensionering; symposiet blev holdt som webinar på grund af corona.

Læs om Kræftens Bekæmpelses Hæderspris:

Kræftens Bekæmpelses Hæderspris

Mange henvises for sent

Ni ud af ti patienter, som får tilbudt specialiseret palliativ behandling i Danmark, er kræftpatienter, og de får den typisk tilbudt en måneds tid, før de dør. Det sker, selvom Sundhedsstyrelsen anbefaler en tidlig indsats, gerne allerede fra diagnosetidspunktet.

Hver femte kræftpatient dør, før den specialiserede indsats, som de er henvist til, bliver sat i værk. Dette billede har været uændret den seneste årrække og viser, at kræftpatienter bliver henvist til specialiseret palliativ indsats meget sent i deres sygdomsforløb.

- Prismodtagerne har vedholdende arbejdet for, at der udføres forskning, kompetenceudvikling og udvikling af modeller, der kan få for eksempel hjemmesygeplejen, praktiserende læger og de specialiserede palliative enheder til at samarbejde. Den palliative indsats i Danmark har en høj kvalitet, og det kan vi i høj grad takke prismodtagerne for. Men den skal bredes ud, så flere får gavn af den, både blandt kræftpatienter og patienter med andre livstruende sygdomme, siger Helen Bernt Andersen

Kræftens Bekæmpelses Hæderspris

Det er 11. gang, at Kræftens Bekæmpelse uddeler sin hæderspris på 50.000 kr. Med hædersprisen ønsker Kræftens Bekæmpelse at fremhæve den særlige indsats og det enestående eksempel, som kan inspirere andre til at give kræftpatienter optimal behandling, pleje og omsorg.

Læs om tidligere modtagere af Kræftens Bekæmpelses Hæderspris:

De har modtaget Kræftens Bekæmpelses Hæderspris