Skip navigation

Debat: SF’s argumenter mod højere aldersgrænse hører fortiden til

Det er mærkværdigt, at nogen nærmest gør fuldskab i en ung alder – og hvad der følger med af tømmermænd og episoder, som man fortryder bagefter – til en naturlig og nødvendig del af dannelsesrejsen fra barn til ung, skriver Camilla Rathcke og Mette Lolk Hanak.

Debatindlæg af Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse og Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen, bragt i Sundhedsmonitor den 1. juli 2022.

Siden regeringen præsenterede en række forslag til forebyggelse i sit udspil til en sundhedsreform, har især ét forslag været heftigt debatteret: En ensartet aldersgrænse på 18 år for køb af alkohol. I dag må man købe alkohol i butikker og kiosker, når man er 16, hvis alkoholprocenten er under 16,5 pct. Er den over, skal man være fyldt 18 år.

Det er mærkværdigt, at nogen nærmest gør fuldskab i en ung alder – og hvad der kan følge med til en naturlig og nødvendig del af dannelsesrejsen fra barn til ung.
Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse og Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen

Forslaget går altså ud på at hæve grænsen for, hvornår unge må købe øl, vin og alkopops i detailhandlen med to år, så der ikke er forskellige aldersgrænser for køb af alkohol. I forvejen er det sådan, at unge under 18 ikke kan købe alkohol på barer og restauranter – uanset alkoholprocenten.

Forslaget har udløst en følelsesladet debat, så man skulle tro, det handlede om et angreb på grundloven og ikke om fornuften i, at vores børn og unge skal være to år ældre, før der er fri bar i detailhandlen. Det er mærkværdigt, at nogen nærmest gør fuldskab i en ung alder – og hvad der kan følge med til en naturlig og nødvendig del af dannelsesrejsen fra barn til ung.

Ikke almindelig drukkultur
Danske unge drikker sig oftere fulde end andre unge i Europa. Samtidig er Danmark et af de få lande, hvor mindreårige kan købe alkohol i supermarkeder allerede som 16-årige. Mange unge har følt sig pressede til at drikke eller oplevet, at for meget alkohol har gjort en fest dårligere.

I en undersøgelse fra Alkohol & Samfund siger 46 pct. af unge faktisk, at alkoholkulturen blandt dem selv er ekskluderende og ikke favner unges forskellige syn på det at drikke.Den drukkultur, vi har i Danmark, er ikke almindelig. Det, vi anser som normalen herhjemme, bliver i mange andre lande set som helt uacceptabelt. Det er på tide, at vi spørger os selv, om det egentlig er en menneskeret at have fri adgang til at drikke sig fuld som 16-årig. For det er det, det handler om.

Det kan godt være, at SF ikke mener, at en 18-års aldersgrænse vil ændre noget. Men forskningen viser noget andet.
Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse og Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen

Helt unges måde at drikke på handler om at blive fuld, og når det i debatten bliver sagt, at det går ud over tømrerlærlingen, der ikke kan købe en enkelt kølig pilsner på vej hjem fra arbejde, er det et billede, der ikke har meget med virkeligheden at gøre.

Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen er sammen med en lang række organisationer, eksperter og store spillere fra dagligvarebranchen fortalere for en aldersgrænse på 18 år for alle typer af alkohol. Det samme er 65 pct. af befolkningen. Alligevel er det endnu ikke lykkedes at samle et flertal i Folketinget.

SF blokerer
Det er ellers tæt på. Regeringen kunne sammen med sine støttepartier få flertal. Hvis altså ikke SF – som ellers taler for børn og unge – blokerede. Sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen mener ikke, at en højere aldersgrænse vil ændre noget. Vi skal i stedet vise unge tillid og give dem plads til at gøre egne erfaringer – også med alkohol, har hun udtalt til Politiken.

Det kan godt være, at SF ikke mener, at en 18-års aldersgrænse vil ændre noget. Men forskningen viser noget andet. Når man hæver aldersgrænsen, er det ikke sådan, at alle unge under 18 år stopper med at drikke. Men det vil betyde, at mange starter lidt senere, og drikker mindre – og det er jo sådan set det, der er målet.

En 18-års aldersgrænse for køb af alkohol har ikke noget med manglende tillid eller frihed at gøre. Det handler om, at unge skal have nogle fornuftige og sikre rammer at udfolde sig inden for.
Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse og Camilla Rathcke, formand for Lægeforeningen

Vi skal vise unge tillid, siger Kirsten Normann Andersen. Vi synes ikke, man viser unge tillid ved at køre videre i samme rille og lade nye generationer fortsætte den skadelige drukkultur. En 18-års aldersgrænse for køb af alkohol har ikke noget med manglende tillid eller frihed at gøre. Det handler om, at unge skal have nogle fornuftige og sikre rammer at udfolde sig inden for. Og det bakker et stort flertal af både SF’s vælgere og resten af befolkningen i øvrigt op om.

Vi hørt argumentet før
Det er først og fremmest os voksne, der har ansvaret for at skabe en ansvarlig alkoholkultur, og det ansvar skal vi tage på os. Samtidig skal vi selvfølgelig lytte til og inddrage unge, og en højere aldersgrænse skal følges med andre initiativer på alkoholområdet.

SF’s argumenter mod en 18-års aldersgrænse minder om noget, vi har hørt før. Hver gang rygeloven er blevet ændret, har en mindre gruppe argumenteret imod. Bagefter forstummer kritikken, og de færreste ønsker sig tilbage til det gamle. Mon ikke der vil ske det samme med en 18-års grænse for alkohol?

Ofte er en lovændring forudsætningen for en kulturændring. Havde vi afskaffet rygning i skoler, på arbejdspladser, i tog og busser uden rygeloven? Ville bilister køre med sikkerhedssele, holde farten nede og lade mobilen ligge under kørsel, hvis færdselssikkerhed byggede på tillid? Næppe.

Det vil være rigtig ærgerligt, hvis forslaget om en 18-års grænse falder til jorden. Vi håber, at man i SF vil overveje sit standpunkt en ekstra gang. Af hensyn til unge, af hensyn til folkesundheden og af hensyn til det flertal af deres vælgere, der ønsker en højere aldersgrænse.

Læs debatindlæget i Sundhedsminitor:

Lægeforeningen & Kræftens Bekæmpelse: SF’s argumenter mod højere aldersgrænse hører fortiden til