Skip navigation

Lone fik lungekræft: Fik hjælp og støtte til at få energien tilbage

Behandlingen for kræft drænede Lone Schytz for energi, og kroppen var tung og træt. Det blev ændret gennem et særligt tilbud på Vejle Sygehus, som tilbyder redskaber fra palliation og rehabilitering langt tidligere i kræftpatienternes forløb, end man ellers gør. Tilbuddet er det eneste af sin slags i Danmark og det gav Lone Schytz energien igen. Samtidig gav et foredrag undervejs stof til eftertanke.

Det var gennem lægerne på kræftafdelingen på Vejle Sygehus, at 66-årige Lone Schytz fra Vejle i efteråret 2021 fik tilbuddet om at deltage i forløbet, der er målrettet uhelbredeligt syge kræftpatienter, som stadig er i behandling. Lone Schytz sagde ja, især fordi hun håbede at få lidt mere energi. 

- Tidligere har jeg lavet gymnastik og gået lange ture. Nogle af gåturene holdt jeg ved under kræftbehandlingen, men på det tidspunkt hvor jeg fik tilbuddet om forløbet på sygehuset, orkede jeg ikke ret meget, og gymnastikken var jeg ikke med til længere. Jeg følte mig energiforladt og tung og træt, siger Lone Schytz. 

Det var i marts 2021, at Lone Schytz fik diagnosen småcellet lungekræft. Gennem godt et år var hun blevet behandlet for astma, men i starten af 2021 insisterede hun på at blive undersøgt nærmere. Hun troede ikke længere på, det var astma, hun havde. 

Undersøgelserne viste da også, at der var tale om småcellet lungekræft, og at sygdommen havde spredt sig til leveren og lymferne. Kræftbehandlingen var imidlertid effektiv, og i dag holder sygdommen sig i ro i form af en enkelt knude i lungerne. Den bliver der holdt godt øje med, i form af skanninger hver tredje måned. 

Før den første mødegang sås Lone Schytz med fysioterapeuter, der er tilknyttet forløbet på Vejle Sygehus. De talte sammen om, hvad Lone Schytz kunne overkomme fysisk, og hvad hun gerne ville nå frem til at kunne. Fysioterapeuterne hjalp også med at sammensætte et træningsprogram til maskinerne i hospitalets træningscenter og gav derudover Lone Schytz et afspændingsprogram, hun kunne følge. 

- De gav mig et skub til at komme i gang. Det viste mig, at min krop kunne mere, end jeg troede. Den var slet ikke så ringe endda. Og det betyder noget, at træningscenteret ligger på hospitalet. Her kommer også andre kræftpatienter, og vi får ofte en snak om, hvordan vi har det, og hvordan det går. Det ville man jo ikke gøre i et almindeligt træningscenter, siger Lone Schytz. 

I dag er Lone Schytz atter med på sit gamle hold for seniorgymnastik. Her træner hun hver onsdag. Om tirsdagen er hun med i en gåklub sammen med fem andre kvinder, og om fredagen mødes hun med sine tre ældre søskende og går en lang tur. Og fysioterapeuterne vil lave et træningsprogram, som Lone Schytz kan lave derhjemme, når kurset på sygehuset er slut - det vil hun hellere end at træne i et almindeligt fitnesscenter. 

Tidlig brug af palliation
Tilbuddet, som Lone Schytz har deltaget i på Vejle Sygehus, er et særsyn. Her bruger man nemlig, som det eneste sted i landet, teknikker fra rehabilitering og palliation i et forløb, der bliver tilbudt uhelbredeligt syge kræftpatienter, mens de stadig er i behandling.

Det betyder, at man gør en indsats for at lindre de gener, sygdommen kan føre med sig - eller genopbygge evner, som er mindsket eller i risiko for at blive mindsket. Det kan eksempelvis være hjælp til at styrke fysikken eller til at håndtere psykiske udfordringer, eksempelvis i forbindelse med de ændringer i livet, som en kræftsygdom kan føre med sig.

Kutymen er ellers, at metoderne fra palliation først bliver taget i brug, når livet nærmer sig sin afslutning for kræftpatienterne.

Kræftpatienter får bedre livskvalitet af tidlig palliativ støtte

Tilbuddet startede egentlig som et forsøg med støtte fra Kræftens Bekæmpelses Knæk Cancer-kampagne i 2013. Dengang viste en evaluering, at deltagerne oplevede en markant forbedret livskvalitet, og at 93 pct. af dem der deltog ville anbefale det til andre i samme situation.

Overlæge Anette Hygum oplever at patienterne er glade for at deltage i tilbuddet, og er glad for at det er blevet gjort permanent. Foto: Jesper Balleby

Det var så gode resultater, at sygehuset besluttede at gøre det til et fast tilbud. Det glæder Anette Hygum, der er formand for Dansk Selskab for Palliativ Medicin og specialeansvarlig overlæge i palliativt team på Vejle Sygehus, som står for tilbuddet.

- Det vi tilbyder er unikt, og vi er det eneste sygehus i Danmark, der bruger palliation og rehabilitering på denne måde. Vi oplever både, at patienterne der deltager, er glade for forløbet, og vi har også oplevet stor interesse fra kolleger på andre sygehuse, som er interesserede i at høre om vores erfaringer, så måske bliver det med tiden et tilbud andre steder i landet, siger Anette Hygum. 

Tilbuddet kører nu to gange om ugen på hold, hvor der højst er 10 deltagere. Et forløb er på 12 uger, og her kommer deltagerne rundt om emner som seksualitet, kost, søvn og fatigue. Derudover tilbyder fysioterapeuter individuelle træningsforløb, som det Lone Schytz fik. 

Foredrag gav stof til eftertanke
Det er imidlertid ikke kun den fysiske træning, som Lone Schytz har taget med sig efter forløbet på Vejle Sygehus. På det ugentlige møde er der hver gang et foredrag om eksempelvis kost eller træthed, ligesom en psykolog også har holdt oplæg. Her var der især et foredrag, som kom bag på Lone Schytz: 

- Det der gjorde mest indtryk på mig var, da en præst holdt foredrag. Hun talte om hvordan det at få en kræftsygdom både kunne påvirke en selv og ens nærmeste. Og hun sagde, at man ikke skulle føle skyld over at være blevet syg. Jeg var ikke forberedt på, hvor stort et indtryk det ville gøre. Men det er jo rigtigt, jeg kan jo ikke gøre for, at jeg har fået kræft, siger Lone Schytz. 

Også de andre foredrag har Lone Schytz været glad for: 

- Nogle gange har jeg før et foredrag tænkt, at det kan jeg nok ikke bruge til noget. Men så har der været noget af det, taleren har sagt, eller noget af det, de andre på holdet har delt, som har gjort indtryk. Så har jeg alligevel tænkt ’nå, så er det ikke kun mig, der har det sådan’, siger Lone Schytz. 

Lone Schytz deltager i forløbet frem til 3. marts. Og hun er glad for at være med. 

- Det er dejligt at have fået mere energi. Og det betyder også noget, at være sammen med andre kræftpatienter. Folk, der ikke har kræft, ved ikke hvordan det er. Det er kun andre, der har kræft der ved hvordan det er, og det er rart at kunne tale om, siger Lone Schytz.  

Forskningsprojekt førte til fast tilbud om tidlig palliativ hjælp til kræftpatienter