Skip navigation

Ny professor stiller simple spørgsmål med udgangspunkt i patienterne

Kræftens Bekæmpelse har siden 2021 styrket kræftforskningen i Nordjylland med et klinisk professorat til Tarec Christoffer El-Galaly, der er overlæge og specialist i lymfekræft.

Tarec Christoffer El-Galaly modtog i 2017 Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpris. I 2021 tiltrådte han et professorat støttet af Kræftens Bekæmpelse. Foto: Lene Pedersen/Region Nordjylland

Som klinisk professor deler Tarec Christoffer El-Galaly sin tid mellem forskning og sine patienter på hæmatologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, og det er da også i kontakten med patienterne, at han henter inspiration til nye forskningsprojekter.

– Jeg går op i at stille simple spørgsmål til, om det, vi gør, giver mening, eller om vi måske kan gøre det smartere, fortæller Tarec Christoffer El-Galaly.

Svaret finder han ofte ved hjælp af de gode danske sundhedsregistre, herunder lymfekræftregistret LYFO, der indeholder oplysninger om patienter med lymfekræft.

– Når vi kombinerer data med kliniske spørgsmål, kan vi finde ud af, hvor problemerne er, og hvordan vi skaber den bedst mulige kræftbehandling. Alt det, jeg laver, starter med, at jeg sidder og taler med patienterne. Så opstår spørgsmålene, ’hvorfor gør vi det her?’ og ’kan vi gøre det bedre?’, fortsætter han.

Læs om lymfekræft:

Lymfekræft

Med dette udgangspunkt har Tarec Christoffer El-Galaly stået i spidsen for en række forskningsprojekter, der har bidraget til at ændre på den måde, patienter med lymfekræft behandles på, både nationalt og internationalt.

Det gælder eksempelvis i diagnostikken, hvor man tidligere undersøgte patienter med både en PET-CT-skanning og en knoglemarvsprøve. Takket være forskning fra bl.a. Tarec Christoffer El-Galaly kan man i dag undlade knoglemarvsprøven, da den ikke bidrager med ny viden, og mange patienter desuden finder den ubehagelig.

Et andet eksempel er opfølgningen efter behandling for aggressive lymfomer: Tidligere blev patienterne tilbudt skanninger med faste intervaller, men Tarec Christoffer El-Galaly har sammen med kolleger vist, at denne praksis ikke øger overlevelsen, men til gengæld udsætter patienterne for potentielt skadelig stråling. I dag følger man patienterne i klinikken med fokus på eventuelle symptomer, da de er den mest almindelige årsag til, at tilbagefald opdages.

Juniorforskerprisen

Tarec Christoffer El-Galaly har tidligere opnået anerkendelse fra Kræftens Bekæmpelse, idet han i 2017 modtog Kræftens Bekæmpelses Juniorforskerpris for fremragende forskning. Han har desuden modtaget bevillinger til en række forskningsprojekter, senest fra Knæk Cancer 2021 til projektet ’Overlevelse og senfølger ved sjældne former for lymfekræft’.

Det sætter fokus på fire undertyper af lymfekræft, der samlet rammer færre end 150 patienter i Danmark om året. For at sikre et tilstrækkeligt stort antal patienter og styrke resultaterne udføres studiet i et samarbejde med kræftbehandlingscentre i udlandet.

– Der er en stor mangel på viden om, hvordan vi vælger behandling for sjældne former for lymfekræft, og vi forventer, at studiet vil have direkte betydning, fordi læger og patienter kan bruge det til at vælge en behandlingsform, der har den rette balance mellem virkning og bivirkninger for den enkelte, siger Tarec El-Galaly.

Læs om professorater støttet af Kræftens Bekæmpelse:

Kræftens Bekæmpelses professorater