Skip navigation

Ny rapport: Kvinder med handicap eller psykisk sygdom screenes sjældnere for brystkræft

Kvinder med handicap eller psykisk sygdom deltager markant mindre i screening for brystkræft, sammenlignet med andre kvinder, viser ny rapport. Bekymrende forskelsbehandling, mener Kræftens Bekæmpelse.

- Man skal ikke forskelsbehandles, fordi man har en funktionsnedsættelse eller psykisk sygdom. Det er ganske uacceptabelt, siger overlæge i Kræftens Bekæmpelse, Janne Bigaard.

I Danmark bliver alle kvinder mellem 50-69 år hvert andet år tilbudt at deltage i det nationale screeningsprogram for brystkræft. Screeningen er en effektiv metode til at opdage brystkræft. Og tidlig opsporing af kræft er afgørende for at kunne sætte den mest effektive behandling i gang og øge kvinderens chancer for at overleve.

Men en ny rapport fra Institut for Folkesundhed viser, at der er stor forskel på, hvilke kvinder der får deres bryst røntgenundersøgt, og hvilke der ikke gør.

Kun 25 pct. bliver screenet jævnligt
Blandt kvinder med udviklingshandicap, skizofreni og demens bliver kun 25 pct. screenet jævnligt. Til sammenligning er det blandt kvinder uden handicap kun omkring 14 pct., der aldrig bliver screenet for brystkræft.

70 pct. af alle tilfælde af brystkræft bliver fundet ved screening. Derfor er det afgørende at gøre en ekstra indsats for, at kvinder med handicap eller psykisk sygdom også bliver screenet.
Janne Bigaard, overlæge i Kræftens Bekæmpelse

Tallene er stærkt bekymrende, mener overlæge i Kræftens Bekæmpelse Janne Bigaard. For de viser en stor ulighed i sundhed.

 - Man skal ikke forskelsbehandles, fordi man har en funktionsnedsættelse. Det er ganske uacceptabelt. Vi ved, at screening øger overlevelse. 70 pct. af alle tilfælde af brystkræft blandt de 50 til 69-årige bliver fundet ved screening. Derfor er det afgørende at gøre en ekstra indsats for, at kvinder med handicap eller psykisk sygdom også bliver screenet, siger hun.

Beder minister om ændringer
Foranlediget af den nye undersøgelse har Kræftens Bekæmpelse - sammen med Danske Handicaporganisationer og Det Centrale Handicapråd - henvendt sig til sundhedsminister Magnus Heunicke.

Når det gælder kvinder med handicap og psykisk sygdom, duer ’one size fits all’ ikke.
Janne Bigaard, overlæge i Kræftens Bekæmpelse

Opfordringen fra de tre organisationer til ministeren lyder: få styrket fokus på deltagelsen af mennesker med handicap og psykisk sygdom i de nationale screeningsprogrammer for kræft.

 - Når det gælder kvinder med handicap og psykisk sygdom, dur ’one size fits all’ ikke. Screeningsprogrammerne bør tage bedre hensyn, så alle kvinder, der er i målgruppen, kan deltage, fastslår Janne Bigaard.

Læs om screening for brystkræft:

Screening for brystkræft