Skip navigation

Nye landstal: Kræftpatienter venter for længe på behandling

Regionerne har svært ved opfylde målsætningen om at behandle 90 pct. af kræftpatienterne til tiden, viser nye tal. Det er foruroligende og understreger manglen på ressourcer i sundhedssektoren, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

- Jeg frygter, at kræftpatienterne mærker konsekvenserne af, at der mangler hænder og ressourcer i sundhedssektoren, siger Jesper Fisker, adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse. Foto: Kræftens Bekæmpelse, Ditte Valente.

Kræftpatienter over hele landet ventede for længe på at blive behandlet i andet. kvartal 2022. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, der har netop offentliggjort tal for andet kvartal 2022 for pakkeforløb for kræft.

I andet kvartal i år var det 74 pct. af de kræftpakkeforløb, der endte med behandling, som blev gennemført inden for de lægeligt begrundede forløbstider. Det er et fald på syv procentpoint i forhold til 1. kvartal i 2022 (81 pct.).

Det er det laveste, der er målt, siden man i 2013 begyndte at indsamle data om kræftområdet.

Jeg frygter, at kræftpatienterne mærker konsekvenserne af, at der mangler hænder og ressourcer
Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse

- Det er meget foruroligende, at vi nu får den laveste målopfyldelse nogensinde. Det skulle jo gerne gå den anden vej. Det er udtryk for, at vi har et presset sundhedsvæsen, som også på kræftområdet viser, at vi ikke kan leve op til de ting, vi har lovet hinanden, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Presset sundhedsvæsen
På landsplan er stort set det samme antal borgere sendt i udrednings- og behandlingsforløb for kræft som i første kvartal.

Alligevel er der fald i antal af kræftpatienter, som bliver behandlet til tiden.

- Mange patientgrupper oplever i øjeblikket stigende ventetider og store forsinkelser. Det rammer desværre bredt, og det rammer mennesker med alvorlige sygdomme. Jeg frygter, at kræftpatienterne mærker konsekvenserne af, at der mangler hænder og ressourcer, siger Jesper Fisker. 

Forventer lavere tal
Det er utilfredsstillende, fordi regionerne har givet hinanden håndslag på, at 90 pct. af kræftpakkeforløbene skal gennemføres til tiden. Målopfyldelsen forventes, at blive endnu lavere, da tallet er opgjort uden efterregistreringer og dermed ikke er endeligt.

- Det er jo en grund til, at man har indført de lægefagligt begrundede forløbstider. Kræft er en akut sygdom, hvor tid er afgørende. Jo længere man venter på at komme i behandling, jo dårligere er chancen for at overleve. Så det er bekymrende, forklarer Jesper Fisker.

Brystkræft trækker ned
Der har længe været problemer med at få kvinder med brystkræft opereret inden for den lægeligt begrundede maksimale forløbstid i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Brug de positive erfaringer! Det skylder man brystkræft-patienterne
Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse

Det betyder også, at brystkræfttallene trækker landsgennemsnittet ned.

I Region Hovedstaden blev kun 24 pct. af brystkræftpatienterne behandlet til tiden i andet kvartal af i år. Dog skal det nævnes, at der i regionen har været en lille stigning i behandlingsforløb og 34 pct. flere udredningsforløb end i 1. kvartal 2022. 

Region Sjælland har store udfordringer. Der var ellers fremgang at spore i regionen i første kvartal. Her blev 73 pct. af brystkræftforløbene gennemført til tiden. Men tre måneder senere er tallet nede på 42 pct. Og det til trods for, at regionen havde 18 pct. færre behandlingsforløb og 32 pct. færre udredningsforløb end kvartalet før.

- I første kvartal viste Region Sjælland, at det rent faktisk var muligt at gøre noget ved problemerne. Så regionen ved jo, hvad der virker – og den bør da bruge de positive erfaringer. Det skylder man sådan set brystkræftpatienterne, siger Jesper Fisker.