Skip navigation

Nye tal: Brystkræftpatienter venter stadig for længe i flere regioner

Især Region Hovedstaden og Region Sjælland har store problemer med at operere brystkræftpatienter til tiden, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Bekymrende, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse.

Der har længe været problemer med at få kvinder med brystkræft opereret inden for den lægeligt begrundede forløbstid i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

De nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, der netop er udkommet, viser, at tredje kvartal i år desværre ikke er nogen undtagelse.

I tredje kvartal i år var det kun 25 pct. af kræftpakkeforløbene i Region Hovedstaden, der resulterede en i operation for brystkræft, som blev gennemført inden for forløbstiden på 27 dage. Ifølge regionen har der i november dog været en højere andel af forløbene, der blev gennemført til tiden.

I Region Sjælland var tallet 32 pct. for tredje kvartal.

Problemerne på brystkræftområdet er desværre ikke nye.

Sådan så det ud i fjerde kvartal 2021

Nye tal: Brystkræftpatienter venter for længe

- Det er ikke nogen hemmelighed, at der er nogle grundlæggende udfordringer i Region Sjælland, og det er man nødt til at kigge dybere ind i, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Problemerne på brystkræftområdet har været kendt i årevis, og derfor er det utilfredsstillende, at der stadig ikke er rettet op, mener Jesper Fisker.

- Kræft er en akut sygdom, hvor tid er afgørende. Jo længere man venter på at komme i behandling, jo dårligere bliver prognosen. Det kan vi ikke byde de mange brystkræftramte kvinder.

Målopfyldelsen, som tallet kaldes, forventes at blive endnu lavere, da det er opgjort uden efterregistreringer og dermed ikke er endeligt

Geografisk ulighed
I Region Nordjylland ser det helt anderledes ud. Her blev 99 pct. af alle brystkræftforløb, der endte med kirurgisk behandling, gennemført til tiden.

- Det er et fremragende resultat i Nordjylland, og det viser jo, at det godt kan lade sig gøre. Det skal ikke være sådan, at der er forskel på, om man bliver behandlet til tiden, uanset om man bor i Holbæk eller Hobro. Det kan vi ikke være bekendt, siger Jesper Fisker.

De initiativer, regionerne har fremlagt, forventer jeg vil løse problemerne
Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse

Regionerne skal handle
Regionerne har givet hinanden håndslag på at 90 pct. af kræftpakkeforløbene skal gennemføres til tiden. Et mål som de to regioner på Sjælland er langt fra at indfri.

Kræftens Bekæmpelse er i løbende dialog med regionerne og noterer sig, at de arbejder på at forbedre forholdene for brystkræftpatienterne.

Region Hovedstaden har udarbejdet en handleplan med en række initiativer, hvor man vil forbedre kapaciteten, uddanne mere personale og samarbejde med private aktører for at komme udfordringerne til livs. Det samme gælder for Region Sjælland, hvor det helt store problem er manglen på speciallæger i mammaradiologi.

- Begge regioner tager problemet alvorligt, og det er fornuftige initiativer, de har fremlagt. Jeg ved, at de knokler på at forbedre situationen, og det er da også mit indtryk, at det går den rigtige vej. Men det kommer til at tage tid, før de når helt i mål. Og det bekymrer mig på de berørte kvinders vegne, siger Jesper Fisker.

Fremgang på landsplan
Når man kigger på landsresultatet for alle kræftsygdomme, så er de samlet en fremgang på 3 pct. procentpoint fra 74 procent i 2. kvartal 2022 til 77 pct. i 3. kvartal 2022.

Læs, hvordan det går regionerne med at overholde forløbstiderne på alle kræftområder:

Monitorering af kræftområdet tredje kvartal 2022