Skip navigation

Nye tal: Ingen positiv udvikling i den seneste generelle kræftoverlevelse

Udviklingen i den generelle femårs-kræftoverlevelse i Danmark er gået i stå. Det viser ny rapport. Opbremsningen sker efter en årrække med fremgang. Der er dog en positiv udvikling inden for flere kræftformer.

At den samlede femårs-kræftoverlevelse er stagneret de senere år, bekymrer Kræftens Bekæmpelses adm. direktør Jesper Fisker.

Flere danskere har levet længere efter en kræftsygdom. Sådan har det overordnede billede været for overlevelsen for kræft i de senere år. Men det har ændret sig. Der er sket en opbremsning i den samlede kræftoverlevelse. Det viser den årlige rapport fra Sundhedsdatastyrelsen.

Den nye rapport ’Kræftoverlevelse i Danmark 2006-2020’ analyserer udviklingen af kræftoverlevelsen for 15 udvalgte kræftformer helt tilbage til 2006 og dækker kræfttilfælde, som er diagnosticeret frem til årene 2018-2020.


Bekymrende stagnering
Ser man på alle kræfttyper under ét, viser tallene, at femårs-kræftoverlevelsen i 2018-2020 er 67 pct. for mænd og 69 pct. for kvinder. Det er det samme tal som i den forrige periode, nemlig årene 2015-2017.

At den samlede femårs-kræftoverlevelse er stagneret de senere år, bekymrer Kræftens Bekæmpelses adm. direktør Jesper Fisker.

Hvis vi skal have gang i den gode udvikling igen og få overlevelsen blandt mennesker ramt af kræft til at stige på ny, skal vores folkevalgte turde at sætte ind med handling.
Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

- Når du er kræftsyg, tæller hver eneste ekstra dag i live meget – både for dig og dine pårørende. Hvis vi skal have gang i den gode udvikling igen og få overlevelsen blandt mennesker ramt af kræft til at stige på ny, skal vores folkevalgte turde at sætte ind med handling. Særligt bør der være fokus på tidligere diagnostik og god efterbehandling, siger han.

- Politikerne blev for nylig enige om en sundhedsreform. Den indeholder desværre ikke så meget konkret om netop disse vigtige punkter, og bedre forebyggelse af kræft manglede også i aftalen. Vi i Kræftens Bekæmpelse vil gøre vores til, at der bliver taget politiske initiativer, siger han.

Læs mere 'Sundhedsaftale: Fin, men løser for lidt i sig selv'

 

Lungekræft viser flot fremskridt
Siden 2006 og frem til 2017 er der ifølge rapporten sket fremskridt i kræftoverlevelsen, men siden er der sket en opbremsning. Der er dog stadig en positiv udvikling inden for en række kræftformer.

Bl.a. er overlevelsen for lungekræft forbedret. Femårs-overlevelsen for lungekræft er steget fra 10 pct. i perioden 2006-2008 til 24 pct. for mændene i 2018-2020. For kvinder har der været en stigning fra 13 pct. til 30 pct.

Læs mere om lungekræft på vores hjemmeside


Den største stigning i étårs-overlevelsen ses også inden for lungekræft. I 2006-2008 overlevede henholdsvis 33 pct. mænd og 38 pct. kvinder lungekræft. I 2018-2020 er étårs-overlevelsen efter lungekræft steget til 53 pct. for mænd og 61 pct. for kvinder.

Den forbedrede etårs-overlevelse for lungekræft betyder konkret, at omtrent 600 flere lungekræftpatienter er i live et år efter deres diagnose, hvis man sammenligner overlevelsen imellem de to seneste perioder. Det viser et estimat fra forskere i Kræftens Bekæmpelse.

 - Udviklingen inden for lungekræft er virkelig positiv. Den skyldes primært forbedret behandling som f.eks. målrettet strålebehandling og bedre medicinsk behandling. Men trods fremskridt er lungekræft stadig en kræftsygdom med høj dødelighed, så der er fortsat brug for mere forebyggende indsats over for tobak og mere forskning, siger Jesper Fisker.