Skip navigation

Patienter i tvivl om forsøgsbehandling

Mange kræftpatienter er interesserede i forsøgsbehandling, men mangler viden om, hvad det går ud på. Det viser undersøgelse blandt patienter. Nu vil Kræftens Bekæmpelse hjælpe patienterne med at vælge forsøgsbehandling til eller fra.

Forsøg med nye typer behandling er altafgørende for , at vi i fremtiden får bedre og mere skånsom kræftbehandling. Foto: Madeclaer

Hvert år bliver Kræftens Bekæmpelses websider om forsøgsbehandling vist over 75.000 gange. Ved forsøgsbehandling afprøver lægerne helt ny behandling. Eller de tester om kræftmedicin, som man ved, virker på nogle kræftsygdomme, kan have effekt på flere kræftformer.

Interessen for forsøgsbehandling er stor, men en del patienter mangler viden om, hvad forsøgsbehandling er og hvilke fordele og ulemper, der kan være. Det viser en undersøgelse blandt knap 500 kræftpatienter og pårørende i Kræftens Bekæmpelses brugerpanel.

Forsøg med nye typer behandling er altafgørende for udviklingen, så vi i fremtiden får bedre og mere skånsom kræftbehandling
Niels Kroman, cheflæge i Kræftens Bekæmpelse

- Vi oplever, at mange patienter gerne vil være med til at afprøve ny behandling og søger viden. En del er dog usikre. Vi vil gerne hjælpe dem med god og forståelig information om, hvad forsøgsbehandling er, siger Niels Kroman, cheflæge i Kræftens Bekæmpelse.

Kræftens Bekæmpelse søsætter nu en kampagne på Facebook og udgiver en pjece om forsøgsbehandling. Informationsindsatsen skal gøre patienter og pårørende klogere på forsøgsbehandling og ruste dem at tage stilling til, om de vil deltage.

Læs mere om forsøgsbehandling:

Forsøgsbehandling

God information en forudsætning
I undersøgelsen svarer mere end ni ud af ti, at de foretrækker at få information om forsøgsbehandling fra lægerne på hospitalet. Dermed er sygehuspersonalet den foretrukne kilde til information.

- Svarene viser, at lægerne er helt centrale, når det gælder afprøvning af ny behandling. Det er vigtigt, at de er bevidste om dette – både af hensyn til patienterne og af hensyn til forskningen. God information er ofte en forudsætning for, at patienterne siger ja til at være med i forsøg, siger Niels Kroman.

De patienter i undersøgelsen, der har deltaget i forsøgsbehandling, er motiverede af at bidrage til forskningen og bedre behandling i fremtiden, eller fordi de håber, at forsøgsbehandlingen kan hjælpe dem.

-  Forsøg med nye typer behandling er altafgørende for udviklingen, så vi i fremtiden får bedre og mere skånsom kræftbehandling. Selv om den enkelte patient måske ikke oplever en effekt, så er lægerne ved hvert forsøg blevet lidt klogere på, hvordan behandlingen kan gøres bedre, siger Niels Kroman.

Omkring hver fjerde har savnet medbestemmelse i spørgsmålet om forsøgsbehandling, og lige så mange angiver, at de ikke har haft viden nok til at være medbestemmende. Ifølge Niels Kroman viser det, at der er brug for at nå ud til patienterne med mere viden.