Skip navigation

Syv nye medlemmer er valgt til Kræftens Bekæmpelses Hovedbestyrelse

Syv nye medlemmer blev valgt, og fire medlemmer blev genvalgt til Kræftens Bekæmpelses Hovedbestyrelse ved foreningens årlige repræsentantskabsmøde 7.-8. maj.

Efter to års corona-pause og møder bag en skærm havde mange set ekstra meget frem til weekenden, hvor der bl.a. skulle vælges nye kandidater til hovedbestyrelsen. Foto: Nanna Berg

I weekenden blev retningen for Kræftens Bekæmpelses fremtidige arbejde sat, da hundredvis af foreningens frivillige mødtes til det første fysiske repræsentantskabsmøde siden 2019.

Blandt emnerne på weekendens dagsordenen var størrelsen på medlemskontingentet, foreningens langsigtede mål og planer for lokalforeninger og regionsudvalg og et overblik over foreningens årsregnskab og aktiviteter i den forgangne år.

Et af de allervigtigste punkter på dagsordenen var det årlige valg til hovedbestyrelsen, der med weekendens afstemning har fået hele syv nye medlemmer.

Endelig samlet: Hundredevis af frivillige mødes i Kolding

Derudover blev følgende fire medlemmer genvalgt til Hovedbestyrelsen:

  • Børge Frank Koch, Haderslev, videncenterchef, Cand.pæd og medlem af kommunalbestyrelsen i Haderslev for Radikale Venstre.
  • Jesper Rotvig Jensen,Valby, Talent Acquisition Partner hos Codan Forsikring og tidligere formand for Kræftens Bekæmpelse i Odense.
  • Jytte Møller, Roskilde, pensioneret sundhedschef i Lolland Kommune og næstformand i Kræftens Bekæmpelses regionsudvalg i Region Sjælland
  • Susanne Ulk, Faxe Ladeplads, selvstændig arbejdsmiljøkonsulent, formand for Kræftens Bekæmpelses Lokalforening i Faxe og medlem af Kræftens Bekæmpelses Regionsudvalg i Region Sjælland.

Frivillige fejrer fællesskabet på repræsentantskabsmødet

Lykke Friis blev genvalgt som præsident i Kræftens Bekæmpelse. Foto: Frej Damm Bramming

Lykke Friis genvalgt som præsident
Repræsentantskabet besluttede desuden at genvælge direktør i Tænketanken Europa, forfatter, tidligere minister, prorektor, udenrigskorrespondent og ekspert i tyske forhold og fodbold Lykke Friis som præsident for Kræftens Bekæmpelse.

I år var det tre år siden, at Lykke Friis sidst blev genvalgt som præsident i 2019, og hun var derfor som den eneste af præsidiets tre medlemmer på valg for tredje gang.

Lykke Friis genvalgt som præsident

Udskiftning i forretningsudvalget
Hovedbestyrelsen består af 30 medlemmer, hvoraf de 28 er valgt af repræsentantskabet. To medlemmer er valgt af Kræftens Bekæmpelses medarbejdere. Det er ikke alle hovedbestyrelsesmedlemmer, der er på valg hvert år.

Hovedbestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg, som består af formanden og næstformanden for hovedbestyrelsen samt fem medlemmer valgt af og blandt hovedbestyrelsens medlemmer.

Marianne Karstensen og Anny Winther indtræder nu i forretningsudvalget, hvor de erstatter Jesper Rotvig Jensen og Kirsten Halskov Madsen.