Skip navigation

Uddannelse og indtægt afgør om du får lindring i døden

Uligheden følger os ind i døden. Ny forskning viser stor ulighed i, hvem der modtager palliativ lindrende behandling i den sidste levetid. Uretfærdigt og uværdigt, mener forsker og Kræftens Bekæmpelse.

Er du ung kræftpatient med en længere uddannelse og en høj indkomst? Så har du en meget større chance for at få lindrende behandling i din sidste levetid end hvis du er en ældre kræftpatient, med en kort uddannelse og mindre indtægt.
Det viser et registerstudie, der er baseret på knap 40.000 danskere, som er døde af kræft i perioden 2010-2012.

Forskningen er støttet af Kræftens Bekæmpelse og gennemført af ph.d. Mathilde Adsersen ved Palliativ Medicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

- Det er første gang, vi i Danmark via forskning i vores unikke landsdækkende registre kan dokumentere den sociale ulighed i palliation. Alle i Danmark har lige ret til hjælp af vores sundhedsvæsen, men vores forskning viser med al tydelighed, at sådan forholder det sig desværre ikke i virkeligheden, siger forskeren.

Rige og veluddannede får mest palliation
Ifølge studiet får næsten halvdelen af dem, der tjener mest, lindrende hjælp frem mod døden. Blandt de kræftpatienter, der tjener mindst, får kun en tredjedel specialiseret palliativ indsats.

Alvorligt syge patienter fortjener en værdig død, uanset om de er bagere eller bogholdere. Den ulige adgang til hjælp i den sidste tid i livet er ganske enkelt urimelig og uacceptabel.
Helen Bernt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse

Billedet er nogenlunde det samme, når man ser på kræftpatienternes uddannelse: Hver tredje kræftpatient med grundskole som den højeste uddannelse, får adgang til professionel palliation. Mens næsten halvdelen af alle med en mellemlang og lang videregående uddannelse får lindrende behandling.

Studiet viser også skel mellem ældre og yngre patienter: Næsten totredjedel af de yngste kræftramte mellem 18 og 39 år får specialiseret palliation hen mod døden. I gruppen over 80 år får kun en fjerdedel specialiseret lindring inden døden.

 - Alvorligt syge patienter fortjener en værdig død, uanset om de er bagere eller bogholdere. Den ulige adgang til hjælp i den sidste tid i livet er ganske enkelt urimelig og uacceptabel, siger formand for Kræftens Bekæmpelse, Helen Bernt Andersen.

Læs Helen Bernt Andersen's kronik om palliation:
Patienter i Danmark fortjener en værdig død

Vi har behov for modige politikere, der tør at sætte ind og få løst problemerne på palliationsområdet. Som velfærdssamfund og som mennesker kan vi simpelthen ikke være det her bekendt.
Helen Bernt Andersen, formand Kræftens Bekæmpelse

Behov for modige politikere
Tidligere opgørelser på området har også vist en stor geografisk forskel på, hvor længe patienter med lindrende behov skal vente på at få behandling.  

 - Det er problematisk, at der også er så store forskelle. Vi skal sikre, at patienter får samme kvalitet i den lindrende behandling, uanset om de bor i Brøndby eller Brønderslev, siger Helen Bernt Andersen.

Palliation er et af Kræftens Bekæmpelse politiske fokusområder og foreningen kæmper for en værdig død for alle patientgrupper. Derfor har Kræftens Bekæmpelse bl.a. foreslået en national plan, der skal sikre kvaliteten i den kommunale palliative behandling, samt indførslen af ensartede retningslinjer og mål for den lindrende behandling.

Men selvom Rigsrevisionen allerede i 2020 fremlagde en sønderlemmende kritik af hele palliations-indsatsen i Danmark, har det været rigtig svært at få politikerne og sundhedsvæsnet til at tage fat på problemerne, forklarer formand Helen Bernt Andersen.

- Vi har behov for modige politikere, der tør at sætte ind og få løst problemerne på palliationsområdet. Som velfærdssamfund og som mennesker kan vi simpelthen ikke være det her bekendt. Jeg håber, en ny regering efter valget vil rette op, siger hun.


Læs mere om palliation på vores hjemmeside: 
Det mener Kræftens Bekæmpelse om palliation
 

FAKTA OM PALLIATION :

  • Palliation er det sundhedsfaglige ord for lindring.
  • På basalt niveau er det især hospitaler, plejehjem, den praktiserende læge og den kommunale hjemmepleje, der deltager i pleje og behandling.
  • På specialiseret niveau er det hospicer, palliative afdelinger og udgående palliative teams, der deltager i pleje og behandling.
  • Studiet om ulighed i palliation ‘Higher Admittance to Specialized Palliative Care for Patients with High Education and Income: A Nation-Wide Register-Based Study’ er netop udkommet i det videnskabelige Tidsskrift Journal of Palliative Medicine.