Skip navigation

Åbent brev: Pårørende børn mangler rettigheder

Der er et stort uforløst potentiale i at hjælpe børn, som er pårørende. Selvom problemet er anerkendt og veldokumenteret, får mange børn ikke den nødvendige støtte og hjælp, skriver Kræftens Bekæmpelse i et åbent brev sammen med Børns Vilkår, Det Nationale Sorgcenter og Danske Patienter.

Skylder vi ikke vores børn at afsætte de nødvendige midler til at få lavet en ny lovgivning for børn som pårørende? Det synes vi, står der bl.a. i brevet, som Kræftens Bekæmpelse er medafsender af. Modelfoto: Tomas Bertelsen

Hver dag mister fem børn i Danmark en af deres forældre. Årligt oplever op mod 125.000 børn og unge at have en alvorligt syg forælder eller søskende. Næsten 300.000 børn vokser op i familier med psykisk sygdom.

Mange af disse børn trives dårligere end deres jævnaldrende og har øget risiko for langsigtede følger senere i livet. Hvis børnene ikke får den rette hjælp, vil de have en forhøjet risiko for blandt andet depression, ikke at gennemføre en uddannelse, misbrug af alkohol og antidepressiv medicin, øget dødelighed samt at opleve social isolation og ensomhed. Der er med andre ord betydelige menneskelige og økonomiske omkostninger forbundet med børn, der vokser op i familier med alvorlig sygdom og tab.

Der er derfor et stort uforløst potentiale i at hjælpe børn, som er pårørende. Problemet er anerkendt og veldokumenteret. Alligevel får mange børn ikke den nødvendige støtte og hjælp.

Ny lovgivning er afgørende

I et åbent brev til samtlige sundheds- og psykiatriordfører skriver Kræftens Bekæmpelse, Børns Vilkår, Det Nationale Sorgcenter og Danske Patienter, at der er behov for ny lovgivning på området, som kan sikre, at pårørende børn får den nødvendige hjælp.

Lovgivningen skal forpligte kommuner og regioner til systematisk at opspore børn, som er pårørende samt henvise børn, som har behov for yderligere støtte og hjælp. Erfaringerne fra Norge viser, at lovgivningen hjælper til at sætte fokus på området og bidrager til at ændre praksis. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har oplyst arbejdsgruppen om, at der er foretaget en økonomisk beregning, som viser, at det vil koste i omegnen af 35 mio. kr. årligt at implementere Sundsstyrelsens anbefalinger som lovgivning på området.

Læs også:

Kræftens Bekæmpelses indsats: Børn som pårørende