Skip navigation

Debat: Kræftens Bekæmpelse: Hver anden ryger dør af at ryge – så lad os svinge hammeren og hæve prisen

Uden højere pris på tobak og øvrige nikotinprodukter kommer man på Christiansborg ikke til at indfri ambitionen om en røgfri generation. Og uden højere priser vil der fortsat være urimeligt mange, som dør af rygning, skriver Jesper Fisker.

Der er internationalt stærk evidens for sammenhængen mellem prisen på tobak og forbruget af tobak. Især børn, unge og lavindkomstgrupper påvirkes af prisen på cigaretter, skriver Jesper Fisker. Foto: Kræftens Bekæmpelse

Debatindlægget blev bragt i Altinget 24. oktober 2023.

Man kommer ingen vegne med en lille, billig skruetrækker i dårlig kvalitet. Det ved alle vi amatør-handy(wo)men, der ubehjælpsomt har forsøgt at få en skrue i loftet derhjemme. 

Professionelt værktøj er nødvendigt, og derfor kunne man have forventet, at sundhedsminister Sophie Løhde havde pakket effektivt og professionelt gear ned i den værktøjskasse, hun flere gange har nævnt i forbindelse med debatten om at stoppe børn og unges forbrug af tobak og nikotinprodukter. 

Desværre ser det ud til, at Løhde har glemt den tunge hammer. Det er den triste kendsgerning, efter at flere sundhedsordførere har løftet sløret for, hvordan det går med de verserende forhandlinger om en ny forebyggelsesplan. Akkurat som Altingets sundhedsredaktør for nylig kunne skrive i en analyse, er et ordentligt afgiftssmæk på tobak ikke et værktøj, som regeringspartierne har medbragt til forhandlingerne. Tvært imod.

I Kræftens Bekæmpelse mener vi, at en pakke cigaretter skal koste over 100 kroner. Men det er der næppe udsigt til foreløbigt. Angiveligt har Finansministeriet slået bremserne i. Fordi der kommer færre penge i statskassen, hvis priserne på tobak hæves.

Læs også:

Det mener Kræftens Bekæmpelse om priser på tobak

Højere priser på cigaretter er ellers isoleret set det mest effektive virkemiddel til at undgå, at børn og unge begynder at ryge. Af samme grund mener Kræftens Bekæmpelse, at prisen på en pakke cigaretter skal op over 100 kroner.

Markante prishop vil også motivere det store flertal, der ryger og ønsker at kvitte tobakken. Også røgfri nikotinprodukter bør koste mere. Står det til os, skal de produkter stige tilsvarende.

Jo yngre, jo større risiko

Der er internationalt stærk evidens for sammenhængen mellem prisen på tobak og forbruget af tobak. Især børn, unge og lavindkomstgrupper påvirkes af prisen på cigaretter. Når tobakspriserne stiger, begynder færre børn og unge at ryge, og flere fra lavindkomstgrupperne bliver røgfri.

Vi ved samtidig, at risikoen for et livslangt tobaksforbrug øges, jo yngre man er ved rygestart. Det betyder desværre også større risiko for sygdom og tidlig død.

En markant prisstigning på tobak vil derfor hjælpe Sophie Løhde med at nå det mål, hun satte i 2016, hvor hun også var sundhedsminister og erklærede, at ”de børn, som bliver født i dag, skal holde sig fra rygning, så ingen børn og unge ryger i 2030”.

Men jeg frygter, at vi er havnet i en situation, hvor man i regeringen vægter indtjeningen til statskassen højere.

Skal koste mere end en café-kaffe

At staten overhovedet kalkulerer med at tjene penge på tobaksprodukter, giver for mig slet ingen mening. Rigets store husholdningskasse får tilført penge fra salget af et giftigt produkt, som hvert år slår næsten 16.000 mennesker ihjel. Det er da skørt.

Hver anden ryger dør af at ryge. Tobak er ubetinget den sundhedsmæssige risikofaktor, der isoleret set er årsag til de fleste livsstilsrelaterede lidelser og for tidlig død. For mig tangerer det til det direkte amoralske, at staten tjener penge på det.

En pakke cigaretter koster i øjeblikket nogenlunde det samme som en kop caffe latte på en fancy café. Cirka 60 kroner.

Et par kroner batter intet

Prisen bør sættes markant op, og det gælder også for de øvrige nikotinprodukter. Mindre stigninger på et par kroner har ikke positiv effekt på hverken de unge eller voksnes rygevaner. Det så vi, efter at prisen 1. januar 2022 steg med en flad femmer for en pakke cigaretter. Efterfølgende har vi ikke set tegn på, at det har motiveret til rygestop.

Så come on, politikere, vælg nu det værktøj, der virker. Sving hammeren - bank prisen op over 100 kroner på en pakke cigaretter. Lad jer ikke besnære af tobaksindustrien, der lige nu turnerer rundt med et sit fortærskede argument om, at en prisstigning vil føre til øget grænsehandel og masseimport af illegale cigaretter.

 

Jo, grænsehandlen vil stige, hvis prisen på tobak sættes op. Men færre vil ryge, og det er jo målet. Grænsehandel bekæmpes ikke med billige cigaretter, 
Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

En pakke cigaretter koster i øjeblikket nogenlunde det samme som en kop caffe latte på en fancy café. Cirka 60 kroner.

Prisen bør sættes markant op, og det gælder også for de øvrige nikotinprodukter. Mindre stigninger på et par kroner har ikke positiv effekt på hverken de unge eller voksnes rygevaner. Det så vi, efter at prisen 1. januar 2022 steg med en flad femmer for en pakke cigaretter. Efterfølgende har vi ikke set tegn på, at det har motiveret til rygestop.

Så come on, politikere, vælg nu det værktøj, der virker. Sving hammeren - bank prisen op over 100 kroner på en pakke cigaretter. Lad jer ikke besnære af tobaksindustrien, der lige nu turnerer rundt med et sit fortærskede argument om, at en prisstigning vil føre til øget grænsehandel og masseimport af illegale cigaretter.