Skip navigation

Flere lever med overvægt: Gør det let at træffe de sunde valg

I dag er det World Obesity Day, hvor organisationer verden over sætter fokus på at ændre perspektivet på overvægt. Vi er nødt til at ændre synet på overvægt som noget, der alene er den enkeltes skyld og ansvar, hvis det skal lykkes at gøre noget ved de sundhedsproblemer, der er forårsaget af overvægt.

Foto: Adobe Stock

Debatindlæg af Mette Lolk Hanak, forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse, bragt på World Obesity Day den 4. marts.

Ifølge en spørgeskemaundersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, foretaget af analyseinstituttet Epinion, mener 9 ud af 10, at overvægt er den enkeltes ansvar. Desuden ved vi, at mange mennesker, der lever med overvægt, oplever at blive stigmatiseret.

Selvfølgelig har vi selv et ansvar for, hvad vi spiser, og hvor ofte vi bevæger os. Men det er en skadelig og ukonstruktiv forsimpling af et meget komplekst problem, hvis vi alene placerer ansvaret hos den enkelte.

Også beslutningstagere og dem, der producerer, markedsfører eller sælger den mad, vi spiser, har et medansvar og en mulighed for at bidrage til effektive løsninger.

Overvægtsproblemet er så omfattende, at det skal løftes i fællesskab. Det synspunkt bakker befolkningen op om. Hele 74 pct. af os, at fødevareindustrien også har et ansvar, for at forebygge udviklingen af overvægt

Overvægt er komplekst
Alt for længe har den gængse opfattelse været, at overvægt skal forebygges alene ved at motivere den enkelte til sunde kostvaner og rigelig motion.Det er naturligvis vigtigt, men når mennesker udvikler overvægt, skyldes det et samspil mellem gener, vores livsstil og det omgivende samfund.

Derfor er det bidende nødvendigt, at vi indretter vores samfund på en måde, så alle tager et medansvar for stigningen i antallet af personer med overvægt i Danmark. 

Overvægt øger nemlig risikoen for en lang række tilstande og sygdomme, såsom type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og mindst 15 forskellige former for kræft. Det er også velkendt, at overvægt og mistrivsel følges ad, og allerede nu har hver femte barn overvægt, når de forlader 9. klasse.

Vi er oppe imod markedskræfter, der tjener penge på at vi spiser mere usundt. Med høj ekspertise i adfærdsmanipulation, hjerneforskning og markedsføring bliver junkfood produceret og solgt 24/7, så det er svært at modstå – især for børn og unge.Fødevareindustrien, detailhandel og politikere må bidrage til at det i fremtiden bliver lidt lettere at træffe de sunde valg, så vi kan undgå sundhedsskadelig overvægt.

Halvdelen lever med overvægt
En ny rapport fra World Obesity Federation viser, at mere end halvdelen af verdens befolkning vil leve med overvægt i 2035, med mindre beslutningstagere sætter ind nu.

I Danmark er vi allerede nået til denne fremskrivning. Mere end halvdelen af os lever i dag med overvægt. Og ifølge Kræftens Bekæmpelses beregninger vil 2 ud af 3 have udviklet overvægt i år 2045.

Sundhedsstyrelsens nye rapport ’Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer’ viser, at den stigende forekomst af svær overvægt har store konsekvenser for både den enkelte og folkesundheden. Mange lande arbejder på at bremse udviklingen.

I denne uge meldte Tysklands landbrugsminister, at han vil forbyde usunde madreklamer til børn. I Portugal er det forbudt at reklamere for usunde fødevarer i 30 minutter før og efter tv-udsendelser, der er målrettet børn under 16, og forbuddet gælder også i biografer. Og i Iran er det helt forbudt at reklamere for sukkersødede drikkevarer.

Overvægt er et samfundsansvar
Når det handler om overvægt, skal vi gå til det samme alvor som andre lande og se på gode erfaringer med andre vigtige forebyggelsesdagsordener.

Det er nødvendigt at kigge mod nogle af de samme forebyggende greb, som har været anvendt på f.eks. tobaksområdet, hvor en national handleplan, prisregulering og begrænsning af markedsføring har gjort en kæmpe forskel.

For 30 år siden så mange heller ikke tobaksforebyggelse som et samfundsanliggende, men i dag synes de fleste, at det er helt naturligt, at der er regler for, hvor man må ryge, og at man ikke må markedsføre tobak til børn.

Jeg tror og håber, vi kan bevæge os i retningen af den samme målrettede og flerstrengede indsats for at forebygge overvægt. Derfor er det vigtigt, at både fødevareindustrien og politikerne skaber rammerne for at gøre det lettere for danskerne at leve sundt.  Det sunde skal være billigere og det usunde dyrere.

Mad- og drikkevarer med for meget salt, sukker eller fedt skal pilles væk fra de bedste pladser i supermarkederne, og børn og unge skal beskyttes mod den massive markedsføring af usunde mad- og drikkevarer. Og det er blot nogle eksempler. Meget mere skal gøres, og et væsentligt skridt, at starte med, vil derfor være at formulere en national plan for forebyggelse af overvægt.