Skip navigation

Flertal ønsker røgen væk fra udeområder og arbejdspladser

I anledning af World No Tobacco Day den 31. maj skyder partnerskabet Røgfri Fremtid en kampagne i gang, som sætter fokus på de mange ”lejligheder” til at ryge, der fortsat er i vores hverdag. Et flertal af danskerne er enige i, at flere steder skal være røgfri.

- Vi er nødt til at tage et større ansvar for at stoppe eller begrænse rygning nogle af de steder, hvor cigaretter og andre tobaksprodukter fortsat er en del af en almindelig hverdag, mener Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Foto: Mads Fisker

På arbejdspladsen, i idrætsklubben, på udendørs caféer og indendørs værtshuse, på strande og i parker og endda på en del legepladser. Der er stadig masser af lejligheder til at ryge i Danmark, og det er meget bekymrende. Hvis vi vil beskytte børn og unge mod tobak og nikotin, er det nødvendigt at gøre rygning mindre synligt.

- Vi er nødt til at tage et større ansvar for at stoppe eller begrænse rygning nogle af de steder, hvor cigaretter og andre tobaksprodukter fortsat er en del af en almindelig hverdag. Som det er nu, bliver for mange – særligt børn og unge – inspireret til at ryge, siger projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, Niels Them Kjær.

Efter at andelen af rygere i mange år er faldet, ser den positive udvikling ud til at være gået i stå. Hvert år dør ca. 16.000 mennesker i Danmark på grund af rygning. Det betyder, at hvert tredje dødsfald skyldes tobak.

Kampagne sætter fokus på ”lejligheder”

I anledning af den international World No Tobacco Day onsdag den 31. maj skyder partnerskabet Røgfri Fremtid nu en kampagne i gang, der fokuserer på de mange lejligheder til at ryge, der stadig er i vores hverdag.

I TrygFonden, som sammen med Kræftens Bekæmpelse etablerede Røgfri Fremtid i 2017, mener man også, at tiden er inde til at rette blikket mod de steder, hvor man fortsat må ryge.

Læs om kampagnen og se filmene

- Vores vision er et røgfrit Danmark. Men virkeligheden er, at vi stadig bliver eksponeret for røg mange steder i hverdagen. Det er med til at give børn og unge indtryk af, at det er normalt at ryge og kan samtidig gøre det sværere for dem, der er holdt op at fastholde deres rygestop, siger Ida Hagemann, projektchef i TrygFonden.

Rygeloven fastsætter reglerne for primært indendørs rygning. Men kommuner og private virksomheder må gerne gå videre end loven og f.eks. indføre røgfri udearealer eller røgfri arbejdstid. Det har særligt en del kommuner gjort eller i gang med i forskellig grad.

Flertal vil have røgen ud

En stor del af befolkningen mener, at det er på høje tid at fjerne tobakken fra flere af de steder, hvor særligt børn og unge færdes. Det viser tal fra en undersøgelse foretaget af Kantar Public for TrygFonden, Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen i december 2022.

77,3 pct. ville foretrække, at legepladser var røgfri, og 70,1 pct. ønsker røgen væk fra sports- og idrætsanlæg. Samtidig ser et betydeligt flertal gerne, at man helt forbyder rygning i arbejdstiden, både indenfor, udenfor og i pauser. 57,2 pct. synes således godt eller meget godt om den idé, mens kun 17,9 pct. synes dårligt eller meget dårligt om røgfri arbejdstid.

Kigger på man på de små værtshuse, mener 46,4 pct., at det bør være røgfrit indenfor, mens 28 pct. synes dårligt eller meget dårligt om muligheden. Forslaget er mest populært hos de unge. 52,6 pct. af de 15-29-årige ønsker røgfri værtshuse.