Skip navigation

Hormonbehandling i overgangsalderen koblet til øget risiko for demens

For nogle kvinder er hedeture og svedeture i overgangsalderen så generende, at de vælger at blive behandlet med kønshormonet østrogen. Men denne behandling kan muligvis øge risikoen for at få en demenssygdom. Det viser et nyt dansk forskningsprojekt udført af forskere fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet samt Nordsjællands Hospital.

Forskere opfordrer til at læge og patient i samråd overvejer fordele og ulemper ved hormonbehandling, efter en ny undersøgelse kobler hormonbehandling i overgangsalderen til øget risiko for demens. Modelfoto: Colourbox
Denne undersøgelse kan være med til at hjælpe læger og kvinder med at træffe valg om den bedste behandling på et oplyst grundlag
Nelsan Pourhadi

I en ny undersøgelse viser forskere, at kvinder, der får hormonbehandling som led i overgangsalderen, har omkring 20 pct. øget forekomst af demenssygdom, når man sammenligner med kvinder, der ikke har fået hormonbehandling.

Det nye resultat er netop offentliggjort i det ansete videnskabelige tidsskrift The BMJ.

Demens rammer flere kvinder end mænd, og det er i jagten på at forstå hvorfor, at danske forskere har rettet blikket mod brugen af hormonbehandling.

Den nye danske undersøgelse kan dog ikke afdække, hvilke mekanismer som fører til, at brugere af hormonbehandling har en øget risiko for demens, eller om demens er en direkte konsekvens af hormonerne.

Forskerne håber dog, at den nye viden kan være med til at give både kvinder og læger et bedre grundlag for at træffe en beslutning om, hvorvidt kvinden skal have hormonbehandling eller ej.

Det forklarer læge og forsker på undersøgelsen, Nelsan Pourhadi, fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet:

- I samråd med sin læge bør man nøje afveje fordele og ulemper ved hormonbehandling i og efter overgangsalderen. Afvejningen inkluderer også tilstedeværelsen af andre risikofaktorer for bl.a. demenssygdom og hjertekarsygdom. Denne undersøgelse kan være med til at hjælpe læger og kvinder med at træffe valg om den bedste behandling på et oplyst grundlag, siger Nelsan Pourhadi.

Øget risiko ved hormonbehandling inden for retningslinjer

Undersøgelsen viser, at risikoen for demens stiger med forbruget af hormonbehandling. Antallet af demenstilfælde blev forhøjet med omkring 70 pct ved hormonbehandling i over 12 år sammenlignet med kvinder uden behandling.

Det nye studie viser desuden, at selv kvinder, der får hormonbehandling kortvarigt i alderen 45-55 år, har en øget risiko for demens sammenlignet med kvinder, der aldrig har fået medicinen. Og det er vigtig og ny viden, siger Nelsan Pourhadi:

- Et tidligere forskningsstudie har vist en øget risiko for demens blandt kvinder, der har fået hormonbehandling efter 65 års-alderen. I dag anbefaler man primært hormonbehandling til kvinder i 50erne, fordi man ved, at hormonbehandling øger risikoen for kræft og blodpropper – især blandt ældre kvinder og ved langvarigt brug. Derfor var det vigtigt for os at undersøge, om sammenhængen mellem hormonbehandling og demens også er til stede blandt kvinder, der får hormonbehandling i overensstemmelse med gældende retningslinjer – altså kortvarigt i slut 40'erne, start 50'erne, siger han.

Østrogen påvirker hjernen

Nelsan Pourhadi håber, at mere viden om de potentielle årsager til demens kan øge forståelsen af sygdommen og føre til, at man i et vist omfang potentielt kan forebygge den. Og her peger den nye undersøgelse altså på, at det er vigtigt at se nærmere på hvilken betydning østrogen har:

- Man ved, at det kvindelige kønshormon østrogen kan have både gavnlige og negative effekter på hjernen. I forbindelse med det tidligere studie, som viste en sammenhæng mellem hormonbehandling og demens, har man udført hjernescanninger, som afslørede en større grad af skrumpning af hjernen blandt kvinder behandlet med hormoner. Og skrumpning af hjernen ses ofte ved demenssygdom, forklarer Nelsan Pourhadi.

Den nye viden er kommet frem som led i et større forskningsprojekt fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, hvor forskere ved brug af danske sundhedsregistre undersøger sammenhængen mellem kræft og brug af hormoner.

De omfattende data, som ligger til grund for forskningen har imidlertid også været i stand til at afsløre den nu netop offentliggjorte sammenhæng mellem hormonbehandling og demens.

Resultaterne er offentliggjort her: Pourhadi N et al.: Menopausal hormone therapy and dementia: nationwide, nested case-control study BMJ. 2023 Jun 28;381:e072770. doi: 10.1136/bmj-2022-072770