Skip navigation

Kræftens Bekæmpelse: Nødvendigt at få undersøgt hele kræftområdet

Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker hilser indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhdes (V) genopretningsplan på kræftområdet velkommen.

Det er vigtigt, at vi hurtigt får lavet en faglig gennemgang af ventetider og kapacitet på hele kræftområdet, siger Jesper Fisker. Foto: Tomas Bertelsen

Det er nødvendige tiltag, som indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) nu sætter i gang for at få genoprettet kræftområdet, mener Kræftens Bekæmpelse. Ministeren vil bl.a. have undersøgt kræftområdet i alle fem regioner, indføre en model til forstærket indberetning og sikre, at patienter altid vejledes om muligheden for at søge erstatning.

Situationen er dybt alvorlig for de berørte kræftpatienter og deres pårørende.
Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Initiativet kommer som reaktion på sagen fra Aarhus Universitetshospital, hvor et stort antal alvorligt syge kræftpatienter fra afdelingen for mave- og tarmkirurgi ikke er blevet opereret inden for den maksimale ventetid.

- Situationen er dybt alvorlig for de berørte kræftpatienter og deres pårørende. Det er afgørende, at der bliver taget hurtigt og markant fat om problemet. Det er vi i Kræftens Bekæmpelse helt enige med ministeren i, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

- Sagen fra AUH er dybt tragisk og uden sidestykke i nyere tid. Udover at alle aspekter af den konkrete sag skal frem i lyset, er det vigtigt hurtigt at få lavet en faglig gennemgang af ventetider og kapacitet på hele kræftområdet, så vi kan få vished for, om der er andre kræftpatienter, der har ventet for længe. Det tager ministeren nu initiativ til, hvilket er nødvendigt og godt, siger Jesper Fisker.

Det er afgørende, at der bliver taget hurtigt og markant fat om problemet
Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Han hilser det også velkommen, at der skal indføres en forstærket model for løbende og mere tidstro overvågning af ventetider og indberetning af mulige overskridelser af de maksimale ventetider. 

- Det er vigtigt, at den monitorering indeholder data om alle patienter, der venter for længe - uanset årsag og uanset, om de har accepteret ventetiden eller ej. Hvis den ikke indeholder de informationer, får man ikke det fulde og rigtige billede, understreger Jesper Fisker.

Genopretningsplanen, som Sophie Løhde har sat i gang i dag, skal ifølge ministeren være med til at sikre, at Danmark kan fortsætte den positive udvikling på kræftområdet.

- For et par årtier siden var kræft noget, man i højere grad end i dag døde af. I dag lever flere end 370.000 mennesker i Danmark med eller efter kræft. De overlever takket være bedre og hurtigere behandling. Den gode udvikling må ikke sættes over styr, og derfor er jeg glad for ministerens hurtige reaktion, om end den sker på et meget trist grundlag, siger Jesper Fisker.