Skip navigation

Kræftens Bekæmpelse om forsinkede undersøgelser for brystkræft: Vi har mistet tålmodigheden

Kvinder venter stadig for længe på at blive indkaldt til deres retmæssige screening for brystkræft i Region Hovedstaden. Det er uholdbart.

Foto: Tomas Bertelsen

Et stort antal kvinder i Region Hovedstaden har i mere end halvandet år fået besked om, at deres screening for brystkræft er forsinket.

Ifølge sundhedsloven må der ikke gå mere end to år og tre måneder mellem undersøgelserne, som alle kvinder mellem 50 og 69 år bliver tilbudt. Men mange kvinder i hovedstadsområdet venter væsentligt længere.

Derfor har Kræftens Bekæmpelse 3. marts sendt et brev til Sundhedsudvalget i Regionen Hovedstaden. I brevet retter adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker kritik mod regionen, der gennem flere år ikke har tilbudt kvinderne det screeningstilbud, de ellers har ret til. 

- Det er en uholdbar situation. De berørte kvinder bør som minimum få klar besked om, hvornår Region Hovedstaden kan leve op til lovgivningen. De fleste kvinder, der undersøges, er heldigvis raske, men for dem, som har brystkræft, kan en udsat screening have store konsekvenser, siger Jesper Fisker.

Har du fået brystkræft efter forsinket screening? Sådan kan du klage og søge erstatning

Ny plan møder skepsis
Regionen orienterede for næsten to år siden Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse om de udsatte screeninger med en plan for forventet afvikling af en pukkel. 

Siden er der ikke sket fremskridt, og i februar fremlagde Region Hovedstaden så en ny plan, der skal sikre screening til tiden fra sommeren i år. Men Kræftens Bekæmpelse tvivler på, at forholdene vil være bragt i orden til den tid.

Bl.a. skal omkring 6.500 udsatte screeninger indhentes, en ny screeningsklinik hos en privat udbyder startes op, og et nyt IT-system til håndtering af billeder og invitationer indføres uden fejl. Alt det skal ske samtidig med merproduktion og merarbejde hos personalet.

- Jeg håber inderligt, at vores skepsis bliver gjort til skamme. Men jeg har desværre mine tvivl. Kræftens Bekæmpelse kommer til at følge godt med i, hvad der sker ved sommerens komme, siger Jesper Fisker.

Ros til personalet
Han understreger, at man ude på regionens hospitaler gør et kæmpe arbejde for at få nedbragt ventetiden på brystkræftscreeninger. Personalet knokler, alt det de kan.

- Problemet har stået på længe, og er hamrende svært at løse. Men andre regioner lykkes med det, så det må også være muligt i Region H, og det er ledelsen i regionen, der skal få forholdene bragt i orden, siger Jesper Fisker

- Indtil det sker, må regionen sikre, at det bliver gennemskueligt, hvor mange, der venter – og hvor lang tid, de venter. Den information skal også gives til den enkelte kvinde. Kræftens Bekæmpelse hjælper gerne med at oplyse og informere. Vi har allerede dialog med kvinder, der henvender sig til os, fordi de er urolige over deres udsatte screening, siger Jesper Fisker.