Skip navigation

Kræftens Bekæmpelse planlægger at overtage verdenskendt forskningsmiljø fra Københavns Universitet fra 2025

Fire forskningsgrupper, der i dag har base på Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research på Københavns Universitet, skal efter planen flytte til Kræftens Bekæmpelse, som dermed opruster sin forskning i at forstå og behandle kræft.

Når Novo Nordisk Fondens støtte til Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research (CPR) ophører med udgangen af 2024, ønsker Kræftens Bekæmpelse at overtage fire forskningsgruppeledere og deres forskningsgrupper. Efter planen skal mellem 40 og 50 medarbejdere rykke til Kræftens Bekæmpelse med henblik på, at de kan videreføre deres forskning fra 1. januar 2025.

De fire forskningsgruppeledere, der tæller professor Anja Groth, professor Niels Mailand, professor Jakob Nilsson og associate professor Nils Krietenstein samt deres forskningsgrupper, er førende inden for forskning i genetik og epigenetik og forventes at styrke Kræftens Bekæmpelses profil på det område, der er helt centralt i kræftforskningen.

Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research blev indviet på Københavns Universitet i 2009. Centrets forskere har siden gjort sig internationalt bemærket inden for proteinforskning og stået i spidsen for flere videnskabelige gennembrud og over 1000 videnskabelige artikler.

Novo Nordisk Fonden har besluttet, at den nuværende bevilling ikke skal fortsætte, og det gør det muligt for Kræftens Bekæmpelse at overtage fire forskningsgrupper, der dermed kan fortsætte deres virke til gavn for kræftforskningen.

Den endelige aftale om overdragelsen er under udarbejdelse og forventes at være endelig på plads i starten af 2024.