Skip navigation

Ny forskning skal undersøge ulighed i kræft hos udviklingshandicappede

Der er social ulighed i kræft, fastslår forskningen. Men hvordan slår uligheden igennem for personer med udviklingshandicap? Det skal nyt forskningsprojekt støttet af Kræftens Bekæmpelse undersøge.

- Jeg er stolt af, at Kræftens Bekæmpelse hjælper forskere med at bidrage med ny viden på området for personer med udviklingshandicap, siger Jesper Fisker. Foto: Tomas Bertelsen

Mennesker med kort uddannelse, lav indkomst, eller som bor alene, har højere risiko for at få kræft og for at klare sig dårligere igennem et kræftforløb end bedre stillede kræftpatienter. Det viser meget forskning i ulighed i sundhed.

Men hvordan påvirker det kræftrisiko og -behandlingsforløb, hvis man oveni er udfordret af et udviklingshandicap? Det ved vi kun meget lidt om.

Derfor har forskere fra Statens Institut for Folkesundhed nu sat sig for at skabe et overblik over én af de mest sårbare grupper i vores samfund – nemlig kræftramte personer med et udviklingshandicap. For der er ikke nok viden om, hvordan uligheden rammer netop denne gruppe.  

Projektet skal bruges til at udvikle målrettede indsatser til at forebygge kræft og optimere kræftforløbet.

- Omkring 1 pct.  af danskerne har et udviklingshandicap af varierende grad. Både internationalt og i Danmark mangler der registrering af personer med udviklingshandicap, og gruppen er generelt underrepræsenteret i forskning. Derfor er det vigtigt at få belyst problemets omfang, og hvordan vi løser det, siger Lau Caspar Thygesen, professor ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Ulighed slår igennem

Lau Caspar Thygesens tidligere undersøgelser viser, at kvinder med handicap eller psykisk sygdom deltager mindre i brystkræftscreening.

Ny rapport: Kvinder med handicap eller psykisk sygdom screenes sjældnere for brystkræft

Jeg er stolt af, at Kræftens Bekæmpelse hjælper forskere med at bidrage med ny viden på så vigtigt et område
Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse

Derfor er forventningen også, at studiet vil vise, at kræft i denne gruppe vil blive fundet senere, at der er lavere deltagelse ved screening, og at gruppen har mindre chancen for at overleve sygdommen end andre kræftpatienter, som Lau Caspar Thygesen formulerer det.

Kræftens Bekæmpelse har bevilget 1,6 mio. kroner til projektet. Ulighed i kræft står som et af de vigtigste politiske fokusområder for foreningen. Derfor glæder det adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse og medinitiativtager til Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed, Jesper Fisker, at der bliver forsket mere på dette felt.

- Jeg er stolt af, at Kræftens Bekæmpelse hjælper forskere med at bidrage med ny viden på så vigtigt et område. Vi taler her om én af de absolut mest sårbare og oversete grupper i vores samfund, og vi kan ikke være bekendt, at de får et dårligere kræftforløb og en dårligere behandling, fordi de har nogle ekstra udfordringer, siger han og understreger, at forskningsresultater i ulighed på kræftområdet indgår som en del af Kræftens Bekæmpelses faglige oplæg til Kræftplan V.

Studiet går i gang i januar 2024, og konklusionerne bliver løbende offentliggjort i 2024 og 2025.