Skip navigation

Nye tal: Kræftoverlevelsen står i stampe, Kræftens Bekæmpelse efterlyser handling

Nye tal viser endnu en periode med opbremsning i den generelle kræftoverlevelse i Danmark. - Bekymrende, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

- Udviklingen bekymrer mig. Dykker man ned i tallene, er der lyspunkter inden for nogle kræftformer, men den såkaldt generelle kræftoverlevelse er faktisk fladet ud i de seneste år, siger adm. direktør Jesper Fisker. Fotograf: Ditte Valente

Flere skal overleve kræft, og flere skal være i live fem år efter, at sygdommen er konstateret. Det var ambitionen i Kræftplan 4, som blev vedtaget politisk i 2016.

Men for andet år i træk viser en årlig rapport fra Sundhedsdatastyrelsen, at udviklingen står i stampe.

Der er igen i år næsten ingen fremgang i, hvor mange patienter, der er i live fem år efter, deres kræftdiagnose blev stillet. 

- Udviklingen bekymrer mig. Dykker man ned i tallene, er der lyspunkter inden for nogle kræftformer, men den såkaldt generelle kræftoverlevelse er faktisk fladet ud i de seneste år, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

5-års kræftoverlevelse stagneret 

Rapporten ’Kræftoverlevelsen i Danmark 2007-2021’ analyserer udviklingen i kræftoverlevelsen for 15 udvalgte kræftformer tilbage til 2007 og dækker kræfttilfælde diagnosticeret frem til 2021.

Vi appellerer til, at man fra politisk hold også analyserer udviklingen i kræftoverlevelsen og kommer med bud på løsninger
Jesper Fisker, adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse

Ser man på alle kræfttyper under ét, viser tallene, at overlevelsen fem år efter en kræftdiagnose blev stillet, er 67 pct. for mænd og 70 pct. for kvinder i perioden 2019-2021. 

Det er den samme kræftoverlevelse, som i den forrige periode (2016-2018), dog med den lille positive fremgang, at 5-års kræftoverlevelsen for kvinder er steget med ét procentpoint.

Efterlyser handling 

Med Kræftplan 4 blev der politisk sat et mål om, at 3 ud af 4 patienter - svarende til 75 pct. - skal være i live fem år efter diagnosetidspunktet i 2025.

- Men vi kan desværre konstatere, at der for anden periode i træk er en stagnation efter en lang årrække med en positiv udvikling. Sundhedsministeren har sat en kulegravning i gang på kræftområdet, som følge af kræftskandalen fra Århus Universitetshospital, og i Kræftens Bekæmpelse vil vi appellere til, at man i den forbindelse fra politisk hold også analyserer udviklingen i kræftoverlevelsen og kommer med bud på løsninger, siger Jesper Fisker.

- Kræftbehandlingen i Danmark har gjort store fremskridt over de seneste årtier, og vi var nået op på niveau med de andre skandinaviske lande. Det vil være tragisk for både den enkelte patient og for sundhedsvæsenet og samfundet, hvis den gode udvikling bliver sat over styr, siger han.

Læs mere om sidste års rapport om kræftoverlevelsen her:

Nye tal: Ingen positiv udvikling i den seneste generelle kræftoverlevelse