Skip navigation

Social ulighed i mundsvælgkræft hænger stærkt sammen med patienternes rygevaner

Kræft i mundsvælget er en af de kræftsygdomme med størst social ulighed i, hvem der overlever sygdommen. Ny forskning viser for første gang, at uligheden i høj grad drives af forskelle i rygevaner og helbred.

Ny forskning viser, at bl.a. rygning spiller en stor rolle for den sociale ulighed, der er i overlevelsen efter kræft i mundsvælget. Foto: Colourbox

Nogle kræftpatienter har dårligere chancer for at overleve mundsvælgkræft end andre. Det gælder dem af os, som er dårligere stillet socialt eller økonomisk. Det kan eksempelvis være fordi man bor alene, har en kort uddannelse eller en lav indtægt. 

Hidtil har forskere imidlertid ikke vidst præcist hvad det var, der var årsag til den sociale ulighed i overlevelse efter mundsvælgkræft. Men i en ny undersøgelse viser danske forskere, at forskelle i patienternes rygevaner og om patienterne har andre kroniske sygdomme, er en væsentlig del af forklaringen. Har man kort uddannelse eller lav indtægt er der nemlig større sandsynlighed for at man ryger eller har andre samtidige sygdomme, og det påvirker mulighederne for behandling og overlevelsen. 

Undersøgelsen peger dermed på, at rygestop kan være en vigtig nøgle til at bekæmpe den sociale ulighed, der netop er særlig stor for denne type kræft, og sikre at flere overlever. 

Indsatser mod virus og røg kan redde liv
Det er ikke kun i forhold til overlevelsen at rygning er vigtig. De fleste tilfælde af kræft i mundsvælget skyldes nemlig enten rygning eller infektion med virusset HPV. 

Kræft i svælget - symptomer, behandling, undersøgelser, diagnose og årsager

Antallet af kræfttilfælde i mundsvælget, der opstår på grund af en HPV-infektion, har været stigende gennem de seneste 40 år og i dag er HPV årsag til omkring 70 pct. af denne type kræft. 

Den nye undersøgelse viser imidlertid, at det er stor ulighed i overlevelse, uanset hvad der er årsag til at sygdommen er opstået. 

– Patienter, der har fået kræft i mundsvælget på grund af HPV-infektion, har markant bedre overlevelse end patienter, hvor den primære årsag nok skal findes i deres rygevaner. Men i begge patientgrupper så vi overraskende nok samme store sociale ulighed i overlevelse, siger forsker Maja Halgren Olsen fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

Med den nye viden, har man nu et solidt grundlag for at gøre en indsats mod sygdommen: 

–  Der er mange årsager bag den ulighed vi ser for mundsvælg-kræft, men hvis man effektivt kan forebygge rygning, vil man kunne udligne en stor del af den ulighed vi ser hos patienter med mundsvælgkræft – både i forekomst og overlevelse. Kombineret med, at også vaccinen mod HPV kan forhindre at hovedparten af sygdomstilfældene overhovedet opstår, har vi en enestående mulighed for at kunne mindske hvor mange patienter, der får og i sidste ende dør af denne form for kræft, siger Maja Halgren Olsen.

Hvidbog om social ulighed i kræft i Danmark

Resultaterne er offentliggjort her: Olsen MH et al.: Association of smoking, comorbidity, clinical stage and treatment intent with socioeconomic differences in survival after oropharyngeal squamous cell carcinoma in Denmark. Jama Network Open, 2022; 5(12). Online 7 December.