Skip navigation

Debat: God kræftbehandling udelukker ikke god behandling af psykiske lidelser – tværtimod

Læs debatindlæg fra Kræftens Bekæmpelse om prioritering i sundhedsvæsenet.

Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse
- Jeg køber ikke præmissen om »enten eller«. Jeg mener ikke, at det kan være et grundvilkår i et velfærdsfund som det danske, at der kun er råd til at give enten kræftpatienter eller psykisk syge en ordentlig behandling, skriver Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Debatindlægget er bragt første gang i mediet Sundhedsmonitor den 11. marts 2024.

- Der er håb forude, hvis man på psykiatriområdet går lige så målrettet til værks, som tilfældet har været på kræftområdet, lød det oplivet fra en af deltagerne, da Kræftens Bekæmpelse holdt workshop med en række organisationer inden for psykiatriområdet 30. november sidste år.

Vi var samlet for at diskutere krydsfeltet mellem psykiatri og somatiske sygdomme. For at lære af hinanden. Og det er heldigvis ikke sidste gang, vi mødes.

Workshoppen var en manifestation af det nye samarbejde.

Den kolde novemberdag udviklede sig til en berigende dag, hvor kloge hoveder fra psykiatrien og kræftområdet fik udvekslet viden om, hvordan borgere, der lider af både alvorlig psykisk og somatisk sygdom, kan hjælpes bedre. Vi talte også om, hvordan psykiatrien kan bruge erfaringerne fra kræftområdet.

Der er ingen tvivl om, at det kommer til at tage tid, før psykiatrien er på ret køl.

For et par årtier siden var kræftområdet et sted, der minder om psykiatriens nuværende placering.

Patienter døde af kræft, mens de ventede på at få behandling. Danmark lå milevidt under de andre nordiske lande i kræftoverlevelsen. Grumme historier om kræftdødsfald, der kunne have været undgået, dukkede op i medierne.

Kræftoverlevelsen er steget

Heldigvis lykkedes det at vende udviklingen. Det er der mange grunde til.
Til en start kom der nogle rapporter, som slog fast med syvtommersøm, at det rent ud sagt gik af H til. Den erkendelse resulterede i en omfattende diskussion blandt lægelige fagfolk, politikere, patienter, og patientforeninger. Gudskelov var alle enige om, at der måtte handles.

Kræftpakkeforløbene blev indført. Patienterne fik rettigheder. Man nåede frem til den erkendelse, at de på nogle hospitaler ikke var fagligt dygtige nok. Der blev sat gang i en specialisering, som højnede kvaliteten generelt. Læg dertil, at området fik tilført penge - og at der for alvor kom gang i kræftforskningen herhjemme, samt at behandlingsmetoderne helt generelt blev mere effektive.

Alt dette medvirkede til, at du i dag som kræftpatient vil opleve et helt andet forløb end dengang. Du vil blive mødt af et effektivt og velsmurt sygehusvæsen. Du har langt større chance for at overleve. Faktisk er Danmark blandt de lande i verden, der har øget kræftoverlevelsen mest ifølge de nyeste data.

Jeg tror og håber, at psykiatrien ser ind i en lignende fremgang. Men det sker ikke af sig selv, og det vil tage lang tid. Mange år.

Arbejdet med kræftplanerne har stået på i flere årtier. I 2000 kom den første plan, og nu – 24 år senere - er arbejdet med kræftplan V i gang.

Der er foreløbig kommet én psykiatriplan. Lige som med den første kræftplan kan den umuligt give svaret på alle problemer, men den sætter retningen for de næste 10 års arbejde med psykiatri og mental sundhed og indeholder vigtige målsætninger.

Psykiatriplan 1 bør nok betragtes som den første »station«.

Fra den skal skinnerne lægges til næste station, altså næste plan. Det er erfaringerne med arbejdet med kræftplanerne. Og hvis man holder fast i det langsigtede perspektiv i psykiatriplanerne, vil pengene med stor sandsynlighed komme, lige som vi har set det på kræftområdet.

Men vi dør stadig af kræft

I et indlæg i Sundhedsmonitor skriver Mia Gall Grandahl, der er overlæge i psykiatri og formand for den lægefaglige tænketank Atlas, at hun finder det urimeligt, at der fortsat investeres i kræft. Vi har tydeligvis andre områder inden for sundhedsvæsenet, der skriger på ressourcer, anfører hun. Psykiatrien, f.eks.

Læs indlægget her:
Overlæge: Urimeligt at kalde på endnu mere investering i behandlingen af kræft, når andre områder skriger på ressourcer

Jeg køber ikke præmissen om »enten eller«. Jeg mener ikke, at det kan være et grundvilkår i et velfærdssamfund som det danske, at der kun er råd til at give enten kræftpatienter eller psykisk syge en ordentlig behandling.

Psykiatriområdet ER nødlidende, det skal der ikke herske nogen tvivl om. Og det er ærligt talt beskæmmende, at man først nu er begyndt at handle på det. Men bør kræftområdet nedprioriteres for, at psykiatrien kan komme på ret kurs?

Det ville være en farlig vej at gå. Det er som nævnt ikke mange årtier siden, kræftsyge døde på ventelisten. Den tilstand ønsker ingen vel tilbage.

Trods fremgang er kræft stadig den sygdom, som flest af os dør af. Hvert år får ca. 48.000 mennesker i Danmark en kræftdiagnose. Flere og flere af os få vil kræft i takt med, at befolkningen bliver ældre. Der er med andre ord alle mulige grunde til at værne om den gode udvikling.

Samarbejde er vejen frem

Debatten på psykiatriområdet handler tit om investeringer. Men det er vigtigt at forstå, at investeringer ikke kan stå alene. Den positive udvikling på kræftområdet kan ikke kun tilskrives økonomiske saltvandsindsprøjtninger. Det er summen af det hele – med det vedvarende politiske tryk, specialiseringen ude på sygehusene og indførelsen af kræftpakkerne som de nok vigtigste komponenter.

Ikke mindst samarbejde er vigtigt. Kræftens Bekæmpelse er landets største patientforening. Det er vi beviste om, og det er for os vigtigt sætte dagsordener på sundhedsområdet, som rækker ud over kræft. Bl.a. psykiatrien.

Derfor er jeg så glad for det samarbejde, vi har med de gode folk fra forskellige psykiatriforeninger. Både de og vi har gavn af samarbejdet og lærer nyt af hinanden.

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed er andet eksempel på, at vi blander os. Det var en alliance, som Kræftens Bekæmpelse, Danske Regioner og KL tog initiativ til med en vision at skabe større lighed i sundhed.

Over 100 organisationer – fra civilsamfundet, også psykiatriforeninger, over det private arbejdsmarked, til fagbevægelser, forskningsinstitutioner, kommuner og regioner på tværs af hele landet – var med i alliancen. De lavede både internt og på kryds og tværs konkrete initiativer, der nu lever videre, selvom alliancens arbejde sluttede ved årsskiftet.

Vidensdeling, samarbejde og nedbrydning af siloer er efter min mening vejen frem, når et sygdomsråde skal løftes.

Og jeg håber at få endnu flere psykiatriaktører med i vores tværfaglige samarbejde. Næste skridt er, når Kræftens Bekæmpelse 22. maj holder det årlige Kræftpolitisk Forum på Christiansborg. Temaet bliver ’forebyggelse, udredning og behandling af kræft hos mennesker med svær psykisk sygdom’.

""

Psykiatrien skal prioriteres som kræftområdet

Mennesker, der både har en alvorlig psykisk lidelse og en somatisk sygdom som kræft, får dårligere behandling end andre patienter. Derfor er organisationer gået sammen for at lave anbefalinger, der skal gøre op med uligheden.

Læs mere