Skip navigation

Periodisk Faste: Genvejen til sundhed eller endnu en madtrend?

Du hører om det i magasiner, blandt kollegerne og på tv. Men er periodisk faste bare endnu en dille, eller kan du rent faktisk blive sundere af at holde dig fra mad i perioder? Vi har spurgt to professorer.

Palæo, Low-carb-high-fat, udrensning og grøn grød – det er bare nogle af de kure, der i de seneste år har givet deres bud på, hvordan vi holder sundheden i top.

Lige nu er periodisk faste det nye hotte. Her indlægger man længere spisepauser i sin hverdag. Især den såkaldte 16:8-kur er blevet populær. Her faster man 16 timer i træk, for eksempel fra aften til frokost næste dag, og har derefter et spisevindue på otte timer. I fastetimerne må man drikke vand, te og sort kaffe, mens der ikke er nogen restriktioner i spiseperioden.

Men har det nu også en effekt? Vi har spurgt Anja Olsen, der er professor ved Aarhus Universitet og gruppeleder i Kræftens Bekæmpelse. Hun forsker i sammenhængen mellem livsstil og kræft – og så faster hun selv efter 16:8-modellen.

”Det er et nyt koncept, der ikke er undersøgt til bunds. Men det bygger på nogle relevante biologiske betragtninger og virker fornuftigt. Og det adskiller sig fra de fleste andre sundhedstrends ved, at der blandt fagfolk er stor enighed om, at der er fordele ved at give vores stofskifte en pause,” siger hun.

Præcis hvilken biologisk effekt, man opnår, er stadig til diskussion. Sandsynligvis er det forskelligt fra person til person og afhænger måske af, hvilken livsstil man tidligere har budt sin krop.

”16:8-modellen er dog relativt simpel at følge for de fleste, og den skader i hvert fald næppe nogen,” siger Anja Olsen.

Gavnlig mod mange sygdomme

Niels Møller er overlæge og professor ved Medicinsk Forskningslaboratorium på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Han har blandt andet forsket i diabetes, og så er han ekspert i menneskets stofskifte, herunder i hvordan hormoner som insulin og væksthormon påvirker kroppen.

Han er allerede på nuværende tidspunkt klar til at anbefale langt de fleste mennesker at faste, da meget tyder på, at det har
en gavnlig effekt i forhold til alt fra kræft til hjertekarsygdomme, type 2-diabetes, demens og Alzheimers.

”Selv om der endnu er ubesvarede spørgsmål, ved vi, at faste – for eksempel i form af 16:8-kuren – har en række gevinster for sundheden,” siger han.

Når du faster, sker der nemlig flere ting indeni: Du får færre kalorier, mængden af hormoner ændrer sig, og hvis du lader være med at spise længe nok, begynder kroppen at nedbryde fedt og danne de såkaldte ketonstoffer.

”Formentlig er det flere ting, der spiller sammen og skaber de sundhedsfremmende effekter. Men det, der sker i kroppen, ligner på mange punkter det, der sker, når du dyrker motion,” fortæller Niels Møller.

Artiklen fortætter efter boksen...

En del af behandlingen

Meget forskning i faste er hidtil lavet på dyr, men en del er lavet på mennesker – blandt andet i Niels Møllers egen forskergruppe. Resultaterne herfra viser, at ketonstoffer virker positivt på hjertet og øger den mængde blod, hjertet kan pumpe ud i kroppen, med helt op til 40 procent, selv hos patienter med hjertesygdom.

Med den nuværende viden kan Niels Møller sagtens forestille sig, at faste får en rolle i fremtidens kræftbehandling. Her mener han dog, at det indtil videre er vigtigt at skelne imellem raske mennesker og kræftpatienter.

”For mennesker, der ikke har kræft, kan jeg sagtens forestille mig, at faste vil blive mere anbefalet. Blandt andet ved vi
allerede i dag, at det mindsker risikoen for type 2-diabetes. Og da diabetes øger risikoen for kræft, kan faste også sagtens få en
rolle i at forebygge kræft,” siger han.

”Jeg tror, at faste på længere sigt vil få en rolle a la den, motion har i dag, i forhold til at styrke vores sundhed. Og jeg vil allerede nu anbefale, at du faster, på grund af de helsebringende effekter," fortsætter han.

I forhold til kræftpatienter er der dog stadig nogle bekymringer, der går på, at man ikke må miste muskelmasse og derfor måske ikke bør faste for meget.

”Men der er samtidig nogle meget interessante undersøgelser, der viser, at ketonstoffer kan forbedre effekten af kemoterapi. Afhængig af hvad fremtidig forskning viser, kan jeg derfor sagtens forestille mig, at faste også bliver en del af fremtidens kræftbehandling,” siger professor Niels Møller.

Nyt syn på spisning

Flere steder rundt om i verden er forskerhold i gang med at undersøge fastens betydning for kroppen. Der er nemlig meget, vi endnu ikke ved med sikkerhed.

”Vi står ikke på grundsolid evidens for, at det her gør os sundere,” påpeger Anja Olsen fra Kræftens
Bekæmpelse.

Hun tøver dog ikke heller med at anbefale periodisk faste – især til dig, der ellers ikke spiser så sundt, som kostrådene anbefaler.

”Hvis du spiser usundt og insisterer på at blive ved med det – så tror jeg, at det er bedre at give kroppen en pause på 16 timer og så spise sin usunde kost i de otte øvrige timer,” siger hun.

Hun vil dog til enhver tid anbefale en kost med masser af grønt og groft og med et lavt indhold af højtforarbejdede fødevarer – faste opvejer ikke, at man fylder sig med dårlig mad i spiseperioden. Ifølge Anja Olsen sker der lige nu et skift i, hvordan vi ser på spisning. Et stort morgenmåltid er måske ikke så vigtigt, som vores forældre har fortalt os.

”Jeg er selv holdt op med at insistere på, at mine børn skal spise morgenmad. Det er fint, hvis de så bare spiser noget fornuftigt, 
når de bliver sultne,” lyder det fra Anja Olsen.

Hun ser dog ikke faste som den eneste vej til en sund livsstil.

”Der er mange veje til målet. Måske kan man opnå det samme ved at spise mere groft og grønt. Men for mange er periodisk faste en nem måde at ændre livsstil på – det er jo sådan set bare at springe morgenmaden over. Og så aftensnacken,
selvfølgelig.”

tæt på kræft

Stort tema om fremtidens kræftbehandling

Artiklen, du lige har læst, er del af temaet "Fremtidens kræftbehandling" i vores medlemsblad Tæt på kræft. I bladet finder du flere spændende artikler om det nyeste inden for kræftbehandling.

Læs Tæt på kræft